Рожик М.Є. та ін.

Експропріація приватної власності в Росії початку ХХ століття. Політичний терор

§5. Воєнні та політичні події 1918 року. Завершення Першої світової війни

Експропріація приватної власності в Росії. Політичний терор

Прийшовши до влади, більшовики відразу ж розпочали експропріацію приватної власності. 14 грудня 1917 р. радянською владою був прийнятий декрет про націоналізацію всіх банків, які повинні були злитися з державним банком у єдиний Народний банк Російської республіки. Трохи пізніше було здійснено конфіскацію всіх акціонерних капіталів, які були передані Народному банку: Російсько-Балтійського товариства, акціонерного товариства Путиловського заводу в Петрограді, а також капіталів гірничих округів на Уралі – Богословського, Киштимського і Сергієво-Уфаліївського. 17 листопада 1917 р. В.Ленін підписав декрет про націоналізацію підприємств. Першою була націоналізована Лікінська мануфактура неподалік від Орєхово-Зуєва, а невдовзі, за висловом вождя більшовиків, почалася «червоногвардійська атака на капітал». Передусім влада націоналізувала підприємства гірничодобувної та металургійної промисловості. Зокрема, до березня 1918 р. було оголошено про націоналізацію половини шахт Донбасу. На початок літа 1918 р. було націоналізовано 513 великих промислових підприємств. Водночас радянська влада анулювала всі позики царського й Тимчасового урядів, націоналізувала всі установи зовнішньої торгівлі та встановила державну монополію на неї. В процесі зміцнення радянської влади на місцях націоналізовувалися середня і дрібна промисловість, приватний житловий фонд; конфісковувалося майно заможних людей, особливо коштовності, предмети мистецтва, антикваріат. Ці заходи стали масовими в період «червоного» терору і тотального знищення представників середнього класу, приватних власників.
Масовий політичний терор проти своїх ідейних противників більшовики розпочали з перших днів існування радянської влади. Надзвичайні комісії швидко виносили вироки з будь-якого приводу, сотні тисяч людей по всій Росії було розстріляно без суду і слідства. По селах розстрілювали заможних селян, які відмовлялися задарма здавати урожай. Реквізиції коней, фуражу тощо стали буденним явищем офіційної державної політики.
У відповідь на сваволю більшовиків у країні набирав сили опір новому режимові. Незадоволення охоплювало дедалі ширші кола суспільства. Голодні бунти проти радянської влади відбувалися у більшості міст і містечок Росії. Особливо важка ситуація склалася влітку 1918 р. після вбивства видатного більшовика М. Урицького і невдалого замаху на В. Леніна. Осинський, один із лідерів більшовицької партії, відверто заявив, що «...активних і небезпечних буржуа ми винищимо. Інших – під замок. Третіх – використаємо на чорних важких роботах, а нездатних до праці кинемо до концтаборів. Конфіскація має бути доведена до кінця. Червоний політичний терор повинен бути і терором економічним». Послідовно проводячи таку політику, 1918 р. більшовики розстріляли останнього російського царя Миколу II разом з його сім'єю.