Рожик М.Є. та ін.

Чехословаччина у міжвоєнний період

§21. Чехословаччина у міжвоєнний період

Документ

Не справило на радянський уряд жодного враження й те, що в Парижі й Лондоні усвідомили: після окупації Праги Мюнхенська угода більше не існує, Гітлер розтоптав надії західних демократій. В окупації Праги німецьким вермахтом уряд СРСР вбачав «повне небажання Гітлера рахуватися з Англією чи Францією та поважати взяті на себе зобов'язання».
Більше того, радянська сторона з задоволенням споглядала, як розрив Мюнхенської угоди нарешті розбудив широкий загал Англії разом з її прем'єр-міністром від летаргійного сну умиротворення.
Та все ж окупація Праги спричинилася до певного неспокою в радянському уряді. Вона призвела до швидкої зміни балансу політичних і економічних сил на сході Центральної Європи, які зачіпали радянські інтереси. Тривогу пом'якшив той факт, що Гітлер, створивши угорську буферну зону в Закарпатській Україні, вважав за потрібне не пересувати свої війська до радянського кордону... Коли нарком закордонних справ Литвинов з деяким задоволенням приймав німецькі пояснювальні ноти від 16 і 17 березня, то напевно в цьому вбачалося полегшення радянського уряду у зв'язку з таким вирішенням небезпечного питання Закарпатської України.
...Ще під час судетської кризи Литвинов заявив німецькому послу: Москві добре відомо, що йдеться зовсім не про захист прав німецьких меншин. Німеччина просто хоче «знищити всю Чехословаччину.., завоювати країну».

З кн.: Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939. М., 1991, с. 104-105.

Запитання і завдання

1. За яких умов розпочався процес створення незалежної Чехословаччини?
2. Назвіть організації та їхніх лідерів, які стали творцями чехословацької держави.
3. На основі яких договорів були визначені державні кордони Чехословаччини?
4. Які землі увійшли до складу ЧСР?
5. Чому Закарпатська Україна стала частиною Чехословаччини?
6. Який адміністративний устрій було введено чехословацькою владою на Закарпатті?
7. Охарактеризуйте становище національних меншин у Чехословаччині.
8. Які основні принципи зафіксувала конституція 20 лютого 1920 p.?
9. Охарактеризуйте внутрішню політику Т. Масарика.
10. Якою була національна політика чехословацького уряду?
11. Використовуючи наведений документ, оцініть позицію СРСР стосовно окупації Чехословаччини.
12. Проведіть дискусію на тему «Розчленування Чехословаччини і політика європейських держав».