Рожик М.Є. та ін.

Союз СРСР з гітлерівською Німеччиною

§27-28. СРСР наприкінці 20-х – у 30-ті роки

Союз з гітлерівською Німеччиною

У серпні 1939 р. СРСР почав переговори з Англією і Францією з метою підписання договору про відвернення агресії з боку Німеччини. Західні держави сподівалися, що Радянський Союз візьме на себе конкретні зобов'язання. Однак СРСР не довіряв західним державам, що посилювало взаємну невпевненість. Гітлер, скориставшись ситуацією, запропонував Сталіну підписати договір про ненапад. Переговори із західними державами припинилися. 23 серпня 1939 р. у Москві між СРСР і Німеччиною було підписано пакт про ненапад. Водночас обидві сторони підписали додатковий таємний протокол про поділ сфер впливу в Європі. Цей документ Радянський Союз старанно приховував до кінця свого існування. Згідно з пактом Молотова-Ріббентропа, Західна Україна й Західна Білорусія відходили до СРСР. Польща підлягала окупації Німеччиною, Радянський Союз отримував свободу дій у Прибалтиці, Німеччина – в Західній Європі. 31 вересня Верховна Рада СРСР на IV позачерговій сесії ратифікувала цей договір.
Домовившись з СРСР, Гітлер 1 вересня 1939 р. напав на Польщу. Так була розв'язана друга світова війна. 17 вересня 1939 р. Червона армія перейшла р. Збруч і зайняла землі Західної України і Західної Білорусії. Німці розпочали плановий вивід своїх військ за р. Сян. 28 вересня 1939 р. між СРСР і Німеччиною був підписаний Договір про дружбу і кордони. Друга світова війна розпочалася.

Документи

1. «Протокол Комісії по розкуркуленню», яку очолював заступник голови РНК СРСР А. Андреєв, 30 липня 1931 р.
Слухали: питання про додаткові заявки на спецпереселенців і їх розподіл. Ухвалили:
- зобов'язати ВРНГ у 3-денний строк подати ДПУ свої остаточні заявки на спецпереселенців;
- задовольнити заявку «Востокстали» на 14 тис. куркульських сімей, зобов'язати у 2-денний строк підписати з ОДПУ відповідні документи;
- заявки «Цветметзолота» – 4600 куркульських сімей і «Автостроя ВАТО» – 5 тис. сімей – задовольнити;
- По вугіллю задовольнити заявки на спецпереселенців «Востокуголь» – на 7 тис. куркульських сімей; по Килелівському і Челябінському вугіллі – на 2 тис. куркульських сімей. Заявку на підмосковне вугілля на 4500 куркульських сімей умовно; по торфу прийняти умовно заявку на 31 тис. куркульських сімей.
У відповідності з цими заявками запропонувати ОДПУ здійснити необхідний перерозподіл по районах і виселення куркулів.

З кн.: Козлов В. История Отечества. М., 1991, с. 181.

2. Таємний додатковий протокол до німецько-радянського пакту про ненапад від 23 серпня 1939 року
Москва, 23 серпня 1939 р.
З приводу підписання пакту про ненапад між Німецьким Рейхом й Союзом Радянських Соціалістичних Республік повноважні представники обох сторін обговорили в ході суворо конфіденційної розмови питання взаємного розмежування зон впливу у Східній Європі. Ця розмова завершилася такими результатами:
1. У разі територіально-політичних змін на територіях, що належать до балтійських держав (Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва), північний кордон Литви буде одночасно кордоном сфер і інтересів Німеччини й СРСР...
2. У разі територіально-політичних змін на територіях, що належать Польській державі, сфери інтересів Німеччини й СРСР будуть розмежовані приблизно по лінії рік Нарев, Вісли й Сяну...
За уряд Німецького Рейху: фон Ріббентроп За дорученням уряду СРСР: В. Молотов №30. V/C 90-91.

З кн.: Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. Париж-Нью-Йорк-Львів, 1995.

Запитання і завдання

1. Чому Сталін виступив проти непу?
2. Яким шляхом Радянський Союз здійснював індустріалізацію?
3. Які наслідки для селянства мала колективізація?
4. Використовуючи історію України та додатковий матеріал, доведіть, що голод 1932-1933 pp. був штучним.
5. Назвіть основні причини тотального терору в СРСР. Що ви вкладаєте в поняття «культ особи Сталіна»?
6. Практичне завдання: 1. Підготуйте реферат на тему: «Пакт Молотова-Ріббентропа». 2. Проведіть шкільну конференцію на тему: «Сталінський терор».