Рожик М.Є. та ін.

Національно-визвольна боротьба колоніально залежних країн Південно-Східної Азії

§34. Національно-визвольна боротьба колоніально залежних країн Південно-Східної Азії

Документи

1. Промова Сукарно на суді 1930 р.
«...Ми зможемо перебудувати наше суспільство, зробити його більш досконалим, якщо будемо вільними...
Але як досягти цієї вільної Індонезії? Відповідаючи на це запитання, Національна партія Індонезії також повністю виходить з реальної дійсності. Вона впевнено відповідає: «Силами самого народу Індонезії!». Вона не хоче йти за фантазіями декотрих людей, які думають, що існуюча в Індонезії імперіалістична система повинна дати нам можливість «дозріти», а коли ми достатньо «дозріємо», ця імперіалістична система «щезне сама» і «вручить» нам свободу в якості «цінного подарунка». Національна партія Індонезії є партією опору, партією опозицій

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. М., 1960. Т. 1, с. 786.

2. З політичної програми і програми боротьби національно-визвольного руху Індонезії. 1933-1935 pp.
1. Землю і воду – селянам.
2. Боротися за скасування земельної монополії на землю.
3. Заборонити лихварство.
4. Боротися за знищення усякого виду непрямих податків, які лягають важким тягарем на народ.
... 10. Боротися за мінімум зарплати і участь робітників у прибутках. 11. Боротися за скасування усяких повинностей.

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. М, 1960. Т. 1, с. 7

3. Про відокремлення Бірми від Індії 1935 p.
Відповідно до Конституції, яка вступила в дію з 1937 року і до японського вторгнення, Бірма вже тоді в значній мірі була самоуправною державою і бірманські міністри несли відповідальність, яка була не меншою аніж відповідальність, що покладалася на міністрів автономних провінцій Індії, але і, на загал, рівнозначну тим широким функціям, які б виконувалися міністрами Федерального уряду Індії 1935 року, якщо б Індійська Федерація існувала насправді

Хрестоматия по новейшей истории. Документы и материалы. М., 1960. Т. 1, с. 779.

Запитання і завдання

1. Які соціальні сили були носіями ідей національно-визвольного руху народів Південно-Східної Азії після першої світової війни?
2. Охарактеризуйте політику голландської колоніальної адміністрації в Індонезії у 20-х роках.
3. Яку політику проводила Франція в Індокитаї після першої світової війни?
4. Проаналізуйте розвиток економічного життя народів Індокитаю в 20-х роках.
5. Назвіть політичні організації та партії, які діяли в Індокитаї у 20-30-х роках.
6. Охарактеризуйте колоніальний режим Англії в Бірмі.
7. Як розгортався національний рух в Індонезії у 20-30-х роках?
8. Лідером якої партії став Сукарно?
9. Коли розгорнулася збройна боротьба галонів?
10. В якому році було прийнято «Закон про управління Індією»?
11. Розкажіть про рух, відомий під назвою «революція 1300 p.».
12. Яку політику провадили імперіалісти у Південно-Східній Азії?
13. В чому полягали особливості другої світової війни у країнах Південно-Східної Азії?
14. Яку політику провадила Японія у В'єтнамі у роки другої світової війни?
15. Які наслідки для народів Індокитаю та Індонезії мав розгром Японії?