Рожик М.Є. та ін.

Технічний прогрес у міжвоєнний період

§38. Освіта. Наука. Техніка

Техніка

Перші десятиріччя XX ст. увійшли в історію як період розвитку науки і техніки. В цей час широко почала використовуватися електроенергія, а на її основі розгорнувся процес розробки різних систем механізації і автоматизації, виробничих циклів. Вдосконалювалися парові котли, що були розраховані на застосування пари високих параметрів. У США такі котли спроектував У. Ламонт. Розвивалися генератори електричного струму, підвищувався коефіцієнт їх корисної дії. До другої світової війни 80% всієї електроенергії вироблялося тепловими електростанціями. Одночасно, особливо у 30-х роках, у багатьох країнах швидко почали будуватися гідроелектростанції і найбільшими з них на той час стала Дніпровська ГЕС і Боулдер-Дам ГЕС на р. Колорадо у США. З 20-х років у розвинених європейських країнах і США на електростанціях почали широко застосовувати механізовані та автоматизовані системи управління.
У зв'язку з бурхливим ростом у 20-30-х роках автомобільної та тракторної промисловості виникла потреба постійного вдосконалення двигуна внутрішнього згоряння, паралельно розроблялися проекти газових турбін і реактивних двигунів. Кращими конструкторами реактивних двигунів були Г. Охайн, Е. Зінгер – у Німеччині, Р. Ледюк – у Франції, Ф. Уїлі та А. Графітт – в Англії. В 1926 р. у США було запущено ракету на рідкому паливі. Одночасно тут та в Німеччині вчені, інженери та техніки працювали над створенням реактивних літаків. У машинобудуванні почали застосовуватися напівавтоматичні та автоматичні металообробні верстати. Вперше вони з'явилися в Німеччині та США. На підприємствах запроваджувалася автоматизація робочих операцій, особливо в автомобілебудуванні. У 1926 р. у США на заводі фірми «А. О. Сміт і К°» вперше було запроваджено автоматизовану лінію по збиранню автомобільних рам.
У зв'язку з різким стрибком у розвитку літакобудування зросла потреба у великій кількості кольорових металів, особливо алюмінію. Всі європейські країни, США і СРСР уже в 30-х роках швидко налагодили його виробництво.
У цей період високими темпами розвивалася хімічна промисловість. Почався промисловий синтез метанолу, аміаку, виготовлення штучного волокна та пластмас. Успішно йшло вдосконалення крекінгу, виробництва моторного палива. Найновіші галузі промисловості вимагали великої кількості каучуку. Майже одночасно в СРСР, Німеччині та США було знайдено спосіб виготовлення матеріалу штучним способом.
Швидко розвивався транспорт. У європейських країнах та США будувалися досконалі автостради. Швидкими темпами продовжував розвиватися й кількісно зростати автомобільний, повітряний і водний транспорт. Вчені багатьох країн інтенсивно працювали над розробкою і вдосконаленням радіо- й телетехніки та створенням відповідних систем комунікацій.
Найвищого розвитку машинобудування та інші сучасні галузі промисловості в міжвоєнні роки досягли у США, Німеччині, Англії, Франції та Японії. З наближенням другої світової війни у вищезгаданих країнах у багато разів зросли капіталовкладення в усі галузі промисловості, пов'язані з обороною та військовими потребами, а це, як правило, було виробництво за найновішою техно

Документи

1. Ф. Жоліо-Кюрі
«Незаперечно, що щасливе життя народів забезпечується гармонійним розвитком літератури, мистецтва і науки, і кожна нація виправдовує своє незалежне існування у співдружності націй розповсюдженням своїх ідей і досягнень, які можуть принести користь іншим народам».

Жолио-Кюри Ф. Пять лет борьбы за мир. М.: 1955, с 21.

2. Альберт Ейнштейн
«Щоб ваша праця могла сприяти зростанню людських благ, ви повинні бути обізнаними не тільки у прикладних науках. Турбота про саму людину і її долю повинна бути в центрі уваги при розробці всіх технічних вдосконалень».

Эйнштейн А. Собрание научных трудов: В 4-х т. Т. 4. М., 1967, с. 151.

Запитання і завдання

1. Назвіть причини швидкого розвитку науки і техніки у міжвоєнний період.
2. Перелічіть досягнення видатних учених-фізиків у дослідженні атомного ядра.
3. В яких країнах склалися передові математичні школи? Назвіть відомих учєних-математиків 20-30-х років.
4. Які університети у міжвоєнний період вважалися світовими центрами науки і освіти?
5. Практичне завдання: Проведіть у класі диспут на тему «Чи мали моральне право видатні вчені працювати над створенням атомної зброї?» (Ейнштейн, Бор, Курчатов та ін.).