Рожик М.Є. та ін.

Внутрішнє становище США, Великобританії, СРСР, Німеччини та Японії у роки Другої світової війни

§50. Становище у воюючих та окупованих країнах

Внутрішнє становище США, Великобританії, СРСР, Німеччини та Японії у роки війни

Допомога США союзникам становила 50 млрд. доларів. Майже 70 % усіх американських поставок відправлялося до Англії, 22 % - до СРСР.
У збройних силах США перебувало 15 млн. чол.; з них – 2,4 млн. в авіації і 3,4 млн – на флоті. Під час війни американці втратили 405 тис. вбитими.
Війна стимулювала американську економіку, зміцнивши її державний сектор. Це дало змогу американському уряду протягом 1941-1945 pp. збільшити заробітну плату на 20 %.
Подібні процеси відбувалися і в економіці Великобританії. Масштабне будівництво військових підприємств, виробничі ресурси, промисловість, розподіл стратегічної сировини перебували під жорстким контролем держави. Уряд володів правом регулювання розподілу робочої сили по галузях.
В СРСР у період війни зросли воєнні витрати держави і водночас зменшилися прибутки від продажу населенню товарів широкого вжитку, що спричинило дефіцит державного бюджету. Держава змушена була посилити грошову емісію, зросли податки.
Величезних втрат вимагало будівництво на сході країни металургійних і машинобудівних заводів, електростанцій, вугільних шахт, оборонних підприємств. Усього за роки війни за Уралом було побудовано 3500 великих промислових підприємств.
На тимчасово окупованій ворогом території СРСР розгорнувся партизанський рух. У травні 1942 р. був утворений Центральний партизанський штаб. В Україні активно діяли радянські партизанські з'єднання С А. Ковпака, О. Ф. Федорова, М. І. Науменка, О. М. Сабурова. Загони Ковпака у 1942-1943 pp. здійснили Карпатський рейд, під час якого партизани висадили у повітря 42 залізничних і шосейних мости, пустили під укіс 14 ешелонів, знищили 6 тис. солдатів ворога. Активно боролася з ворогом Українська повстанська армія (УПА).
З року в рік посилювалась мілітаризація німецької економіки. В 1944 р. військове виробництво Німеччини досягло найвищого рівня.
З метою розширення воєнного виробництва японський уряд здійснював мобілізацію селян, молоді і жінок. До 1945 р. на підприємства було послано 12 млн. жінок і 3 млн. учнівської молоді, які працювали 10-12 годин на день. У примусовому порядку до Японії було ввезено майже 200 тис. корейців для роботи у шахтах і рудниках. У 1943 р. виробництво вугілля, чавуну, сталі алюмінію досягло найвищого рівня. Смертність населення в 1943 р. зросла майже вдвічі, матеріальне становище погіршувалося. Найменший прояв незадоволення жорстоко карався.
Наприкінці війни ознаки національної катастрофи виявлялися у багатьох сферах суспільного життя Японії. Країну лихоманило від безглуздої, виснажливої війни.

Документи

1. Пропозиції СРСР про репарації з Німеччини
1. Репарації збираються кожним урядом у своїй зоні окупації. Вони мають дві форми: одночасне вилучення із національного майна Німеччини (обладнання і матеріали), яке проводиться впродовж двох років після капітуляції, і щорічні поставки товарів з поточної продукції, які здійснюються протягом 10 років після капітуляції.
...3. Понад репарації, які збираються у власній зоні, СРСР отримує додатково із західних зон:
а) 15 відсотків того основного промислового обладнання, справного і комплектного – в першу чергу, в галузі металургії, хімії, машинобудування, яке за визначенням Контрольної ради в Німеччині за доповіддю Репараційної комісії підлягає в західних зонах вилученню в рахунок репарацій. Це обладнання передається Радянському Союзу в обмін на еквівалентну по цінності кількість продовольства, вугілля, калію, лісу, керамічних виробів і нафтопродуктів впродовж 5 років.
б) 10 відсотків основного промислового обладнання, яке вилучається в західних зонах в рахунок репарацій, без оплати чи обміну будь-якого роду. 4. Крім того, СРСР одержить в рахунок репарацій:
а) На 500 мільйонів доларів акцій промислових і транспортних підприємств у західних зонах;
б) 30 відсотків зарубіжних інвестицій Німеччини;
в) 30 відсотків німецького золота, яке надійшло у розпорядження союзників.

Тегеран. Ялта. Потсдам. Сб. док. М., 1971, с. 339-340.

2. Про стан японської економіки після Другої світової війни
Після закінчення війни японська економіка опинилася в стані руїни, хоч її виробничо-технічна база порівняно мало постраждала від воєнних дій. Імпорт сировини, палива і продовольства було практично припинено. Рівень промислового виробництва в січні 1946 р. складав 14% довоєнного (середньорічного за 1935-1937 рр.)...
Наприкінці 1945 р. реальна заробітна плата робітників складала тільки 13% довоєнного, теж вкрай низького рівня.
В результаті припинення воєнного виробництва, демобілізації армії і флоту, репатріації японців з колишніх колоній й окупованих територій масове безробіття сягнуло майже 10 млн

Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г. Б., Сирицын И. М. История Японии. М., 1988, с. 294-295.

Запитання і завдання

1. Охарактеризуйте роль національно-визвольного руху в організації боротьби проти фашистських окупантів. 2. Дайте коротку економічну характеристику становища СРСР в період війни. 3. Проаналізуйте внутрішнє становище Німеччини в ході війни. 4. У чому суть нацистського «нового порядку» в Європі? 5. Проаналізуйте документи і оцініть становище німецької і японської економік.