Костомаров М. I.

Слово про гетьмана Хмельницького (частина 2)

Слово про гетьмана (частина 2)

Говорячи про Богдана Хмельницького, який був найвидатнішим представником українського козацтва, ми не можемо не перегорнути бодай кількох сторінок з козацької історії до того часу, коли на Україні запалала визвольна війна.
Початки українського козацтва пов'язані з втечами підневільних людей від свавільства шляхти в низини Дніпра, на Запоріжжя, де вони вважали себе «вольними людьми» – козаками.
Про походження слова «козак» сперечались і сьогодні сперечаються історики, однак безсумнівно одне, що прийшло воно до нас зі сходу і, потрапивши на слов'янський грунт, пустило міцне коріння, «стало вживатися для означення окремого соціального стану». А щодо незалюднених земель, то в ті часи це був безмежний український степ, «дике поле», що розкинулось у пониззі Дніпра по сусідству з степовими кочівниками.
Втікачі селилися понад Дніпром за порогами, яких нараховувалося дев'ять: Кодацький, Сурський, Лоханський, Дзвонецький, Ненаситецький, Вовнизький, Будильський (Будило), Лишній, Вольний. Осідали вони також на островах Монастирському, Становому, Княжому та на найнижчому з них – Хортиці. Нижче цього острова Дніпро розливався широким простором, розгалужуючись і вбираючи в себе малі і великі ріки. Козаки вподобали цю місцевість, яка давала їм надійний притулок від ворогів, і назвали її Великим Лугом., «Січ – мати, а Великий Луг – батько, отам треба й умирати», – таким було козацьке прислів'я.
Рукотворне Каховське море залило ці місця козацької минувщини.
І лише одна Хортиця, наче обрана долею донести до нащадків їх легендарне минуле, залишилась незайманою. Саме тут, де знаходився цвіт козацтва, і зародилася знаменита Запорізька Січ. її виникнення сягає в давнину, однак історія засвідчила, що вже у 1527 році кримський хан Сагіб-Гірей скаржився литовському князеві на понизьких козаків, що непокоїли його своїми діями. Близько 1554 року легендарний Байда – Дмитро Вишневецький – збудував на острові Мала Хортиця, тепер залитому озером, замок, що вважається гніздів'ям Запорізької Січі.
Звідтоді Січ немало виплекала козацьких героїв, які поєднали з нею свою долю, немало вмістила в собі подій, що засвідчують козацький героїзм і самовідданість у боротьбі за волю. Іван Підкова і Самійло Кішка, Петро Сагайдачний і Яцко Бородавка, Іван Сулима і Павлюк (Бут), Іван Сірко і Максим Кривоніс – всі вони, як і багато інших українських героїв, сформувалися і пройшли нелегку школу Запорізької Січі з її козацькою вольницею, постійними військовими сутичками і морськими походами.
Пройшов її з юнацьких літ і Богдан Хмельницький. Саме з Запорізької Січі, при підтримці запорожців, вийшов він на боротьбу за Україну і її народ.