Костомаров М. I.

Слово про гетьмана Хмельницького (частина 3)

Слово про гетьмана (частина 3)

Нарис про Богдана Хмельницького, вміщений у цій книзі, написав видатний історик, фольклорист і письменник Микола Іванович Костомаров. Один з засновників Кирило-Мефодіївського товариства, друг Т. Г. Шевченка, він з юнацьких років полюбив Україну, її мову, пісні і взявся за вивчення її історії, якій присвятив понад двісті історичних праць, повістей, поезій. Одним з найперших і найгрунтовніших його творів стала монографія «Богдан Хмельницький». Після її надрукування у 1857 році в «Отечественных записках» перед читачами вперше постав у всій своїй величі і трагізмі народний гетьман, який поєднав своє життя з долею України.
М. Г. Чернишевський з приводу виходу костомарівського «Хмельницького» писав, що «працелюбних дослідників у нас досить багато, проте мало людей, які б цілком справедливо заслужили ім'я чудових вчених, тому що для цього мало працелюбства і вченості, – потрібна, крім того, особлива сила розуму, потрібна і проникливість погляду, потрібне поєднання надто багатьох і надто різних якостей. Своїм «Богданом Хмельницьким» Костомаров довів, що належить до подібних людей».
А Т. Г. Шевченко, прочитавши «Богдана Хмельницького», не міг утриматися від захоплюючого вигуку у листі до свого доброго друга М. М. Лазаревського: «Оце так вчистив книгу!»
І хоча після цього твору Костомаровим були написані і «Гетьманство Виговського», і «Гетьманство Юрія Хмельницького», і «Руїна», і «Мазепа», і десятки інших книг, тема Хмельницького хвилювала письменника все життя. Доказом цього є його нарис «Малоросійський гетьман Зіновій-Богдан Хмельницький», написаний 1874 року до багатотомника «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей».
Нарис друкувався двічі за життя історика. Однак ніяких виправлень і уточнень він до нього не вносив. Поміж тим з часом біографія Хмельницького доповнювалася новими фактами і визначеннями.
Насамперед, це стосується дитячих років і юності полководця. І в монографії М. І. Костомарова, і в його нарисі про це сказано мимохідь і не завжди точно. Тоді ще навіть не можна було назвати і точної дати народження Хмельницького. Згодом про всі ці факти історики сказали своє слово. Передруковуючи сьогодні нарис Костомарова про Богдана Хмельницького, як видатну пам'ятку нашої історичної спадщини, ми можемо доповнити його новими даними, внести важливі положення, які збагачують знання про цю видатну постать.