Підручники з культурології

Цивілізація - це влада над світом;
культура - любов до світу.

Антоній Кемпіньскій

Культурологія (лат. cultura - обробіток, землеробство, виховання, шанування; грец. ????? - думка, причина) - наука, що вивчає культуру, найбільш загальні закономірності її розвитку. У завдання культурології входить осмислення культури як цілісного явища, визначення найбільш загальних законів її функціонування, а також аналіз феномену культури як системи. Культурологія оформилася в самостійну дисципліну в XX столітті.

Культура людства багата і різноманітна. Вона виникла на найдавніших стадіях розвитку суспільства і нерозривно пов'язана з його історією.

Кожен народ вносить свій внесок в загальний фонд світової та вітчизняної культури. У суспільстві відбувається постійний процес збагачення культури, створення та розповсюдження її цінностей і досягнень.

Весь навколишній нас світ - це світ культури. Знаряддя праці і засоби транспорту, технічні винаходи та наукові відкриття, мову і писемність, твори мистецтва та норми моралі, філософські вчення і системи політичної влади, правові кодекси і релігійні вірування, методи освіти до виховання, охорону здоров'я і спорт, традиції та ритуали, прозаїки та обряди - все це прояви творчої ініціативи і діяльності людини.

Найважливішою ознакою культури є її всепроникаючий характер, неодмінна включення в усі сфери життя суспільства й особистості. Слово «культура» є майже у всіх мовах народів світу.

У нашій електронній бібліотеці є наступні підручники з культурології:

  1. Горбач Н. Я, Гелей С. Д., Російська З. П. та ін. Теорія та історія культури

    У підручнику вперше систематично викладається зміст курсу «Теорія та історія світової і вітчизняної культури» у відповідності з Декларацією про державний суверенітет України та Актом проголошення незалежності України, реалізується культурологічний зміст концепції гуманітаризації освіти.

    Для студентів негуманітарних факультетів вузів.