Горбач Н. Я, Гелей С. Д., Російська З. П. та ін.

Еволюціоністські концепції культури Моргана і Тейлора

Еволюціоністські концепції культури. Серед інших концепцій прогресивного розвитку культури заслуговують уваги ідеї еволюціонізму, які знайшли своє відображення у працях американського вченого Л. Моргана (1818-1881) і англійського вченого Е. Тейлора (1832-1917). Цей напрямок пов’язаний з узагальненням матеріалів етнографічних досліджень, на основі яких були визначені закономірності історичного розвитку культури.

Еволюціоністи наголошують на єдності людського роду і, як наслідок цього, на спільності світових культур при всій багатоманітності їх форм. В еволюціоністських концепціях культури привертає увагу думка, що всі народи на однакових стадіях свого розвитку мають подібні потреби і для задоволення цих потреб створюють подібні або трохи відмінні одна від одної форми культурного життя. Виходячи з вивчення історії первісного суспільства, еволюціоністи переконували, що розвиток людства проходив прямолінійно, від простого до складного, породжував універсальні стадії, властиві всім людям. Людство однорідне за природою, лише перебуває на різних ступенях розвитку культури. Поки народи живуть окремо один від одного, кожний з них самостійно створює відповідні засоби реалізації культурних потреб, а з виникненням контактів між країнами виникає обмін досягненнями культури. Отже, єдність людської психіки зумовлює розуміння і засвоєння культурних цінностей.

Певний інтерес для дослідників культури становить періодизація історично-культурного процесу, запропонована Л. Морганом, у розвитку суспільства він вирізняє три періоди: дикість, варварство і цивілізацію.

Еволюціоністські концепції містять як матеріалістичні, так і ідеалістичні елементи. Звернення до фактичної історії культури наближало їх до матеріалістичного розуміння культурного процесу, а те, що вони вбачали рушійну силу світової історії в «задумі вищого розуму», свідчить про ідеалістичні погляди. Основна ідея еволюціонізму виражається в прямолінійності суспільного прогресу, який передбачає обов’язкову вимогу для кожного народу пройти всі стадії культурного розвитку.