Підручники з педагогіки

Який важливий, великий і священний час вихователя:
в його руках доля усього життя людини.

В.Г. Бєлінський

Педагогіка – (від грецьких слів paidos — дитина і ago — вести) – наука про навчання та виховання підростаючих поколінь.

Основними категоріями педагогіки є: формування особи, виховання, освіта, навчання. Під формуванням особи, яке раніше позначалося терміном «виховання в широкому сенсі», розуміється процес становлення людського індивідуума під впливом як цілеспрямованих впливів (виховання у власному сенсі слова), так і різноманітних, нерідко суперечливих впливів навколишнього середовища. У сучасній зарубіжній педагогіці перша група дій на людину часто позначається терміном «інтенціональне виховання», друга — «функціональне виховання».

Перелік підручників з педагогіки, розміщених в онлайн-бібліотеці освітньої та наукової літератури EduKnigi.com поданий нижче.

  1. Болонський процес

    Болонський процес та його історичні аспекти. Особливості впровадження болонського процесу в систему вищої освіти в Україні.

  2. Ягупов В.В. Педагогіка

    У навчальному посібнику викладено – теоретико-методологічні основи педагогіки, ключові проблеми дидактики і теорії виховання. Комплексно аналізуються базові структурні елементи навчально-виховного процесу, обґрунтовуються їх зміст і напрями вдосконалення.
    Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами педагогіки.