Болонський процес

Вища освіта і болонський процес в Україні

Зміст

Болонський процес

Розділ 1. Болонський процес. Загальний огляд

Розділ 2. Болонський процес. Ключові позиції

Розділ 3. Хронологія подій Болонського процесу

Розділ 4. Лісабонська конвенція (м. Лісабон, 1997 р.)

Розділ 5. Сорбоннська декларація (м. Париж, Сорбонна, 1998 p.)

Розділ 6. Болонська конвенція (м. Болонья, 1999 р.)

Розділ 7. Завдання Болонської декларації

Розділ 8. Конференція європейських вищих навчальних закладів та освітніх організацій (м. Саламанка, 2001 р.)

Розділ 9. Комюніке зустрічі європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту (м. Прага, 2001 р.)

Розділ 10. Комюніке конференції європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту (м. Берлін, 2003 р.)

Розділ 11. Комюніке конференції «Загальноєвропейський простір вищої освіти — досягнення цілей» (м. Берген, 2005 р.)

Розділ 12. Учасники Болонського процесу

Розділ 13. Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн

Розділ 14. Загальна характеристика Європейської кредитно-трансферної системи накопичення ECTS

Розділ 15. Призначення кредитів ECTS. Шкала оцінювання ECTS

Розділ 16. Присвоєння та перезарахування студентам кредитів ECTS

Розділ 17. Взаємовизнання дипломів. Diploma Supplement — європейський зразок Додатка до диплома

Розділ 18. Євроінтеграція України

Розділ 19. Адаптація вищої освіти України до європейської вищої освіти

Розділ 20. Кредитно-модульна система навчання Частина 1 Частина 2

Список використаних джерел