Ягупов В.В.

Психолого-педагогічне мислення. Характеристики і властивості творчого мислення

Безперечно, підвалиною творчості педагога є психолого-педагогічне мислення, яке передбачає нестандартний, пошуковий і інноваційний підхід до організації та проведення педагогічного процесу й постійне його вдосконалення, всебічний аналіз навчально-виховних заходів з точки зору сучасних наукових досягнень, безперервне збагачення свого психолого-педагогічного досвіду й уміння бачити, знайти щось нове, оригінальне в кожному педагогічному явищі, на перший погляд, повсякденному. Сучасне психолого-педагогічне мислення також передбачає відмову педагога від уторованих шляхів здійснення навчально-виховних заходів і сміливе створення власних ефективних методик, які найбільш повно відповідають його індивідуально-психічним особливостям і випливають із сучасних педагогічних концепцій.

Основними характеристиками такого мислення є

 • ясність,
 • чіткість,
 • логічність,
 • системність,
 • послідовність,
 • самостійність,
 • гнучкість,
 • сміливість,
 • оригінальність.

Провідні властивості творчого мислення забезпечують:

 1. постійний і систематичний пошук актуальних навчально-виховних проблем, які потребують розв'язання;
 2. виявлення оригінальних і нестандартних прийомів і способів вирішення навчально-виховних проблем, труднощів, завдань;
 3. послідовне, систематичне і безперервне вдосконалення стилю, методів і форм власної виховної діяльності;
 4. творче прагнення до інноваційного здійснення навчально-виховних заходів та широке залучення до їх обгрунтування інших педагогів і вихованців;
 5. відкритість для нового і нестандартного, вміння знаходити в них суттєве і перспективне;
 6. послідовну і рішучу відмову від стереотипного стилю мислення, розв'язання завдань і здійснення навчально-виховних заходів;
 7. здатність сміливо відмовитися від окремих елементів рутинного стилю діяльності та знаходити оптимальні шляхи подальшої діяльності;
 8. оптимістичне прогнозування майбутніх виховних дій і передбачення їх результатів тощо.

Сучасний етап розвитку педагогічної думки вимагає такого творчого мислення, без якого неможливі ні її саморозвиток, ні вдосконалення виховного процесу.