Ягупов В.В.

Дидактичні (змістово-процесуальні) закономірності навчання. Гносеологічні закономірності навчання

10.2. Закономірності навчального процесу та їх класифікація

Дидактичні (змістово-процесуальні) закономірності:

 1. результати навчання (у певних межах) прямо пропорційні його тривалості;
 2. продуктивність засвоєння заданого обсягу знань, умінь (у певних межах) зворотно пропорційна кількості матеріалу, що вивчається, чи обсягові виконуваних дій;
 3. продуктивність засвоєння заданого обсягу знань, умінь (у певних межах) зворотно пропорційна трудності та складності виучуваного матеріалу, дій, що формуються;
 4. результати навчання (у певних межах) прямо пропорційно залежать від усвідомлення вчителями цілей навчання;
 5. результати навчання (у певних межах) прямо пропорційно залежать від значущості для учнів змісту навчального матеріалу, що засвоюється;
 6. результати навчання залежать від способів залучення учнів до навчальної діяльності (Л. В. Занков);
 7. результати навчання залежать від використовуваних методів навчання;
 8. результати навчання залежать від використовуваних засобів навчання;
 9. продуктивність засвоєння заданого обсягу знань, умінь залежить від характеру навчальної ситуації, яка створюється вчителем;
 10. результати навчання залежать від способу розчленування навчального матеріалу на частини, які необхідно засвоїти;
 11. результати навчання прямо пропорційно залежать від майстерності вчителів;
 12. навчання шляхом «роблення» в 6-7 разів продуктивніше, ніж навчання шляхом «слухання».

Гносеологічні закономірності навчання:

 1. результати навчання (у певних межах) прямо пропорційно залежать від уміння учнів учитися;
 2. продуктивність навчання (у певних межах) прямо пропорційна обсягові навчальної (пізнавальної) діяльності учнів;
 3. продуктивність засвоєння знань, умінь (у певних межах) прямо пропорційна обсягові практичного їх застосування;
 4. розумовий розвиток учнів прямо пропорційний засвоєнню обсягу взаємозв'язаних знань, умінь, досвідові практичної діяльності (І. Я. Лернер);
 5. результати навчання залежать від уміння вводити предмет, що вивчається, в ті зв'язки, носієм яких є якість виучуваного об'єкта;
 6. результати навчання залежать від регулярності та систематичності виконання учнями домашніх завдань;
 7. продуктивність засвоєння знань, умінь прямо пропорційно залежить від потреби вчитися;
 8. продуктивність творчого мислення учнів підвищується під час застосування «збільшених кроків» навчання, а результат вербального запам'ятовування знань (у певних межах) поліпшується під час використання зменшення порцій матеріалу;
 9. продуктивність засвоєння залежить від рівня проблемності навчання, інтенсивності залучення учнів у розв'язання посильних і значущих для них навчальних проблем.