Ягупов В.В.

Психологічні закономірності навчання. Кібернетичні закономірності навчального процесу

10.2. Закономірності навчального процесу та їх класифікація

Психологічні закономірності навчання:

 1. продуктивність навчання (у певних межах) прямо пропорційна інтересові учнів до навчальної діяльності;
 2. продуктивність навчання прямо пропорційна навчальним можливостям учнів;
 3. продуктивність навчання (у певних межах) прямо пропорційна кількості тренувальних вправ;
 4. продуктивність навчання (у певних межах) прямо пропорційна рівню пізнавальної активності учнів;
 5. продуктивність навчання (у певних межах) прямо пропорційна рівню і стійкості уваги учнів;
 6. результати засвоєння конкретного навчального матеріалу залежать від здібностей учнів до конкретних знань, умінь, від індивідуальних нахилів учнів;
 7. продуктивність навчання залежить від рівня, сили, інтенсивності та особливостей мислення учнів;
 8. продуктивність навчання (у певних межах) залежить від рівня розвитку пам'яті;
 9. результативність учіння прямо пропорційна здатності до учіння;
 10. продуктивність навчання (у певних межах) прямо пропорційна працездатності учнів;
 11. у підлітковому віці шкільна успішність погіршується: в 11-15 років вона у середньому на 25% нижча, ніж у віці 6-10 і 16-17 років;
 12. закон Йоста: із двох асоціацій однакової сили, з яких одна давніша за іншу, під час наступного повторення краще актуалізуватиметься давня асоціація;
 13. закон Йоста: за решти рівних умов для досягнення критеріїв засвоєння потрібно менше спроб під час заучування матеріалу методом розподіленого учіння, ніж методом концентрованого учіння;
 14. стійкість запам'ятовування вивченого матеріалу залежить від способу відтворення цього матеріалу (Е. Р. Хілгард);
 15. продуктивність діяльності залежить від рівня сформованості навичок і вмінь;
 16. кількість повторень справляє сильний вплив на продуктивність учіння (фон Кубе);
 17. відсоток збереження вивченого матеріалу зворотно пропорційний обсягові цього матеріалу (Г. Еббінгауз);
 18. за інших рівних умов ефективність розподіленого заучування матеріалу вища від ефективності концентрованого заучування (І. Канн, Р. Уіллі).

Кібернетичні закономірності навчального процесу:

 1. ефективність навчання (у певних межах) прямо пропорційна частоті та обсягові зворотного зв'язку;
 2. якість знань залежить від ефективності контролю;
 3. якість навчання прямо пропорційна якості управління навчальним процесом;
 4. ефективність керування прямо пропорційно залежить від кількості та якості керівної інформації, станів і можливостей учнів, які сприймають і переробляють керівні впливи;
 5. продуктивність навчання підвищується, коли модель дії, яку слід виконувати, – «програма рухів» – та її результати – «програма мети» – випереджають у мозку саму діяльність (П. К. Анохін).