Болонський процес

Взаємовизнання дипломів. Diploma Supplement — європейський зразок Додатка до диплома

Визнання освіти чи кваліфікації — це формальне підтвердження компетентним органом вартості іноземної освітньої кваліфікації з метою доступу до освітньої та/або професійної діяльності. Академічне визнання — це визнання курсів, кваліфікацій або дипломів одного (національного або іноземного) вищого навчального закладу іншим. Необхідне як основа для доступу до нового подальшого навчання в іншому навчальному закладі (кумулятивне визнання) або як визнання, що дозволяє певне звільнення від необхідності наново вивчати елементи програми (визнання виконання навчального плану). Наступним типом академічного визнання є визнання навчання в якому-небудь іншому вищому навчальному закладі, яке заміщує аналогічний період навчання у попередньому закладі освіти.

Професійне визнання — це право працювати за фахом і згідно з професійним статусом відповідного власника кваліфікації. У Європейському Союзі визнання за професійними якостями є легальним актом, яким компетентний орган країни, котра приймає, визнає (підтверджує), що кваліфікації, одержані претендентом в іншій країні — учасниці ЄС, підходять для здійснення на її території професійної діяльності, що регулюється законом.

Визнання здійснює компетентний орган визнання — установа, офіційно уповноважена приймати обов'язкові до виконання рішення про визнання іноземних кваліфікацій.

Для спрощення процедури визнання освітніх кваліфікацій у 1997-1998 pp. було розроблено й запропоновано уніфікований зразок Додатка до диплома про освіту. Додаток до диплома тестувався в рамках міжнародного проекту «Визнання диплома про вищу освіту і навчальні кредити без кордонів», а затверджений Конвенцією про визнання кваліфікацій вищої освіти в європейському регіоні, що була прийнята в Лісабоні в 1997 р.

Основні принципи складання Додатка до диплома такі:

  1. Додатки треба заповнювати дуже точно та ретельно, щоб уникнути неточностей, неповноти інформації або неправильного трактування.
  2. У поєднанні з документом, що засвідчує отримання кваліфікації, Додаток повинен давати достатню інформацію, щоб дозволити тому, хто його розглядає, оцінити дану кваліфікацію і визначити, чи відповідає ця кваліфікація меті, для якоїїї хочуть використовувати.
  3. Додаток повинен завжди супроводжуватися оригіналом документа про кваліфікацію, оскільки додатки зазвичай не мають юридичної сили.
  4. У Додатку завжди повинні вказуватися ім'я власника та назва кваліфікації, назва і статус установи, яка її присвоїла, і класифікація присудженого звання. Усе це повинно бути представлено мовою першоджерела.