Ягупов В.В. Класифікація методів активізації навчально-пізнавальної діяльності

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

12.2. Класифікація методів активізації навчально-пізнавальної діяльності

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Що слід розуміти під методами активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів?
1) Способи реалізації навчального процесу в ігровій формі.
2) Прийоми та способи роботи вчителя, за допомогою яких учні засвоюють програмний матеріал у нетрадиційній формі.
3) Сукупність прийомів і способів психо-лого-педагогічного впливу на учнів, які спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію навчально-пізнавальної діяльності, формування творчих навичок та вмінь нестандартного розв'язання певних професійних проблем і вдосконалення навичок професійного спілкування.
4) Способи та прийоми спільної діяльності учителя й учнів, які спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей, формування якостей, необхідних для повноцінної життєдіяльності та майбутньої професійної діяльності.
5) Активні методи навчання.

2. Чи можна вважати імітаційні та неімітаційні прийоми та способи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів методами навчання?
1) Так, бо в процесі їх використання учні у нетрадиційній формі набувають знань, навичок та вмінь.
2) Ні, тому що вони не можуть бути використані для систематизації знань.
3) Так, бо вони є різновидом методів навчання.
4) Ні, тому що вони є методами практичного розв'язання професійних проблем, а не навчання.
5) Правильної відповіді немає.

3. Які методи належать до групи ігрових методів активізації навчально-пізнавальної діяльності?
1) Розігрування ролей чи метод інсценування і ділові ігри.
2) Розігрування ролей і ділові ігри.
3) Розігрування ролей, мозкова атака.
4) Метод інсценування, інтелектуальна розминка і ділові ігри.
5) Правильної відповіді немає.

4. До якої групи включені неігрові методи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів?
1) Демонстрування, самостійні спостереження.
2) Вправи, лабораторні, практичні та дослідні роботи.
3) Робота з книгою, бесіда, графічні роботи.
4) Складання таблиць, робота з контурними картами, бесіда.
5) Правильної відповіді немає.

Дайте обгрунтування педагогічних понять «метод навчання» і «методи активізації навчально-пізнавальної діяльності».

Як Ви ставитеся до твердження американського педагога К. Кларка про чотири «революції в галузі методів навчання»?
1) Заміна вчителів-батьків учителями-професіоналами.
2) Заміна усного слова письмовим.
3) Уведення в навчання друкованого слова.
4) Часткова автоматизація і комп'ютеризація навчального процесу.

◄ Інтелектиальна розминка, сократична бесіда, як методи навчання

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Поняття про форми організації навчання ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка