Ягупов В.В.

Оцінка навичок і вмінь. Ефекти суб'єктивізму оцінки

14.3. Оцінка знань, навичок і вмінь

Під час оцінки навичок учня педагог має враховувати:

– наявність практичних навичок з навчального предмета, які сприяють успішному оволодінню професією;

– якість, швидкість, міцність, докладність їх виконання в різних умовах.

Під час оцінки вмінь педагогу слід враховувати:

– наявність конкретних вмінь, їх глибину, міцність і гнучкість;

– ступінь оволодіння основними прийомами діяльності та їх творче застосування під час вирішення нестандартних завдань у різноманітних ситуаціях;

– конструювання алгоритму дій та його інноваційність;

– моделювання практичного виконання професійних дій;

– виконання комплексу дій, які складають дане вміння;

– впевненість, самостійність, обгрунтованість, систематичність цих дій;

– зміст самоаналізу результатів власних дій, характер зіставлення отриманих результатів з основною метою діяльності;

– вмотивованість дій та їх усвідомлення;

– наявність помилок, їх кількість і характер, міру впливу на кінцевий результат діяльності;

– якість виконаних дій тощо.

Безперечно, ці критерії досить абстрактні, але їх знання, повне усвідомлення і творче застосування є передумовою обгрунтованої та об'єктивної оцінки навчально-пізнавальних дій учнів. Конкретним відбиттям цієї роботи є виставлення оцінки.

Найголовніше – будь-яка оцінка має бути об'єктивною, справедливою, обгрунтованою і зрозумілою. З кожною оцінкою в учня пов'язані певні переживання: він аналізує, обмірковує її; інколи йому здається, що ця оцінка несправедлива, тому в нього може виникнути негативний емоційний стан. Обов'язок педагога – обгрунтувати оцінку і довести до розуміння учня.

На перешкоді виконання вимог до оцінки стоїть фактор суб'єктивізму. Досвідчені педагоги знають, що за одні й ті самі знання можна отримати різні оцінки. Це залежить від багатьох факторів, у тому числі – від педагогічної майстерності, суб'єктивізму та формалізму педагогів.

Наприклад, можуть мати місце такі «ефекти» суб'єктивізму оцінки: контрасту, ідеалу, статі, голосу, втоми, очікування, поблажливості або суворості, першого враження, останнього враження тощо.

Шляхи подолання формалізму в оцінці результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів:

  1. виставляти оцінки необхідно за наявний рівень знань, навичок і вмінь;
  2. на оцінки не мають впливати «побічні» фактори;
  3. не виставляти оцінки за інерцією, наприклад за колишні успіхи;
  4. подолати хаотичність в оцінюванні заради оцінок чи «плану»;
  5. не допускати невмотивованості оцінок;
  6. не орієнтуватися на середній бал тощо.