Ягупов В.В.

Залежність результатів виховання не тільки від виховної діяльності, але й від реальних умов, взаємодії вихователів і вихованців в конкретних процесах і ситуаціях

17.2. Закономірності виховання в українському суспільстві

Залежність результатів виховання не тільки від виховної діяльності, але й від реальних умов, взаємодії вихователів і вихованців в конкретних процесах і ситуаціях. Суть цієї закономірності полягає в необхідності врахування у виховній роботі різноманітних факторів формування особистості вихованця. Недарма кажуть, що виховує все: і люди, й навколишнє середовище, і речі, й різні явища. Тому вихователі повинні створювати нормальні умови для задоволення соціальних і духовних потреб вихованців, на високому рівні організовувати їх навчально-пізнавальну діяльність, забезпечувати її ефективність, координувати навчальні, виховні та інші заходи. Завжди слід пам'ятати про міцний виховний потенціал будь-якого соціального оточення. Саме тому створення справжнього колективу, який має значні виховні функції – одне з головних завдань вихователів.

Знання цих закономірностей та їхніх вимог сприяє наданню процесові виховання більш свідомого, гуманного, цілеспрямованого, систематизованого, організованого, всебічного, ефективного і оптимального, національного характеру.

Вихователю також необхідно знати прояви у виховному процесі дидактичних, психологічних, фізіологічних, соціальних та інших закономірностей. Безумовно, виховні закономірності грунтуються на цих закономірностях, але не замінюють їх. Виховання українських громадян вимагає реалізації всієї сукупності педагогічних закономірностей і опрацювання та обгрунтування основних складових процесу виховання: мети, ідеалу, принципів, змісту, методів і форм, критеріїв оцінки результативності виховних впливів. Вихователь має враховувати їхні вимоги в ході планування й організації процесу виховання та оцінки його результатів.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтвавши їх.

1. Яке із тверджень не є закономірністю виховного процесу?

1) зумовленість виховання суспільними потребами та умовами;

2) взаємозалежність процесів виховання, навчання, розвитку і самовдосконалення;

3) зв'язок виховання з життям;

4) визначальна роль діяльності та спілкування у вихованні;

5) залежність результатів виховання не тільки від виховної діяльності, але й від реальних умов, взаємодії з ними в конкретних процесах і ситуаціях;

6) взаємозв'язок вихователя і вихованців у вихованні.

Дайте визначення поняття «закони виховання» і розкрийте його зміст.

Дайте визначення поняття «закономірності виховання» і розкрийте його зміст.

Класифікуйте основні закономірності виховання українських громадян.

Письмово обгрунтуйте суть, зміст, роль зовнішніх закономірностей виховання українських громадян на етапі розбудови України як незалежної держави.