Ягупов В.В.

Основні напрями виховання: екологічне виховання, фізичне виховання, соціально-правове виховання

19.2. Основні напрями виховання

Соціально-правове виховання спрямоване на формування правової свідомості та культури ратної праці, повсякденної життєдіяльності у відповідності з вимогами законів, загальноприйнятих норм і принципів поведінки. Воно пов'язане з формуванням поваги до Конституції та інших законів і правових актів України.

Сучасна кризова ситуація в суспільстві не сприяє формуванню сприятливого правового і морального середовища для виховання молоді. Неблагополучие соціальне оточення, важкі економічні умови, недоліки в організації виховання в різних освітньо-виховних системах негативно впливають на виховання підростаючого покоління. Швидко зростає кількість молоді з неповною середньою освітою, безробітних, з грубими порушеннями суспільного порядку. Спостерігається тенденція зростання дитячої злочинності, наркоманії. Все це зумовлює актуальність правового виховання і необхідність його проведення у соціальному середовищі.

Основні завдання правового виховання:

– доведення до вихованців законів і нормативних актів України та їх усвідомлення;

– систематичне інформування вихованців з поточних і актуальних правових питань;

– формування у них правової свідомості;

– прищеплення їм поваги до правових норм, принципів законності, розуміння необхідності їх дотримання;

– доведення до вихованців правових норм, які стосуються правових основ їхньої діяльності;

– вироблення у вихованців навичок і вмінь правової поведінки;

– формування почуття нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, залучення вихованців до посильної участі у боротьбі з негативними явищами, які мають місце у життєдіяльності колективу;

– подолання у свідомості окремих вихованців помилкових уявлень, негативних звичок і навичок поведінки, які формувалися під впливом негативних явищ тощо.

Екологічне виховання спрямоване на усвідомлення природної феноменальності людини, яка повною мірою відповідає за життя й умови життєдіяльності на Землі.

Основні завдання екологічного виховання:

– нагромадження екологічних знань та їх усвідомлення;

– прищеплення любові до природи, бажання берегти та примножувати її;

– формування навичок і вмінь діяльності у природі.

Зміст екологічного виховання передбачає розкриття таких положень:

– світу природи – середовища перебування людини, яка має бути зацікавленою у збереженні його цілісності, чистоти, гармонії;

– осмислення екологічних явищ і вміння робити висновки щодо організації як власної діяльності, так і колективу в природному середовищі;

– усвідомлення вихованцями необхідності екологічної безпеки України;

– формування моральних почуттів обов'язку і відповідальності за збереження краси природи та участі в її охороні;

– спонукання вихованців до природоохоронної діяльності тощо.

Фізичне виховання – це складова частина загального виховання, спрямована на зміцнення здоров'я й загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок і вмінь. Воно має відбуватися в єдності з розумовим, моральним, трудовим і естетичним вихованням.

Мета фізичного виховання – формування фізичної культури, сили, підтримання доброго стану здоров'я.

Засоби фізичного виховання – фізичні вправи, природні фактори (сонце, вода, повітря), гігієнічні заходи, раціональний режим праці, відпочинку, харчування.

Всі напрями виховання повинні створити гармонійну цілісність, забезпечити єдність виховного процесу, грунтуватися на ідеях українського державного патріотизму. Ефективна реалізація цих напрямів дає можливість формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість вихованця.