Ягупов В.В.

Методи безпосереднього виховного впливу

20.2. Методи безпосереднього виховного впливу

Контрольні запитання і завдання:

З-поміж наведених нижче відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Що слід розуміти під методом виховання?

1) Методи виховання – це шляхи досягнення поставленої мети.

2) Методи виховання – це сукупність прийомів та способів роботи вихователя, за допомогою яких він впливає на вихованців.

3) Методи виховання – це способи впливу на свідомість, підсвідомість, емоції, почуття, волю і поведінку вихованців з метою формування у них запланованих якостей.

4) Методи виховання – це способи та прийоми спільної взаємозв'язаної діяльності вихователів і вихованців, яка спрямована на оволодіння духовними знаннями, навичками та вміннями, нормами та правилами вихованої поведінки, різнобічний і гармонійний розвиток особистості вихованця, формування у нього загальнолюдських, національних і професійних якостей, що визначені цілями виховання та необхідні для повноцінної життєдіяльності.

5) Методи виховання – це інструмент, за допомогою якого можна «доторкнутися» до особистості.

2. Які методи належать до групи методів формування свідомості?

1) Бесіда, приклад, створення виховних ситуацій, вправи, привчання.

2) Змагання, привчання, приклад, лекція, спостереження.

3) Приклад, бесіда, лекція, диспут, пояснення, розповідь.

4) Розповідь, заохочення, покарання, привчання, змагання.

5) Правильної відповіді немає.

3. До якої групи належать методи організації діяльності та суспільної поведінки?

1) Привчання, приклад, вправи, заохочення, покарання.

2) Громадська думка, створення виховних ситуацій, ритуали, вимога, привчання, доручення, вправи.

3) Змагання, бесіда, лекція, диспут, громадська думка.

4) Створення виховних ситуацій, спостереження, вправи, змагання.

5) Правильної відповіді немає.

Обгрунтуйте педагогічні поняття «метод виховання», «прийом виховання», «засіб виховання».

Силу слова звеличує народна мудрість. Зробіть педагогічний аналіз приспівів:

Добре слово людину живить, від поганого – голова болить.

Мудре слово до істини приведе, облудне – тільки свого хазяїна знайде.

Найвища майстерність – красномовство.

У майстра руки – друзі, в оратора язик – друг.

Спочатку думка – потім слово.

Дорогу скорочує розмова.