Ягупов В.В. Етапи самовиховання. Основні принципи самовиховання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

22.1. Сутність самовиховання

Процес самовиховання – це педагогічний процес, специфічність і унікальність якого полягає в тому, що в ньому і суб'єкт, і об'єкт виховання є однією особою.

Основні етапи процесу самовиховання:
1) усвідомлення вихованцем вимог до своєї діяльності;
2) самопізнання, критична самооцінка вихованцем своєї діяльності та поведінки;
3) планування роботи над собою, вироблення програми та правил поведінки;
4) практична реалізація програми самовиховання із урахуванням усієї складності наступного перегляду намічених позицій;
5) самоконтроль, самооцінка та самокоригування дій і поведінки.

Основні принципи самовиховання:
– єдність виховання та самовиховання;
– цілеспрямованість, ціннісна орієнтація виховання та самовиховання;
– демократичність самовиховання, виховання стійкої громадської позиції та гуманістичної моралі, формування активної життєвої позиції;
– єдність самовиховання та наукового світосприйняття;
– активність та позитивне спрямування самовиховання;
– єдність виховання, самовиховання та професійної діяльності.

Найважливіші внутрішні передумови, що визначають ефективність самовиховання:
– переконання, самосвідомість та самокритичність;
– потреби та мотиви, життєві настанови;
– самоповага і мужність;
– навички й уміння самоконтролю та вольового саморегулювання;
– знання теоретичних основ самовиховання та володіння методикою самовдосконалення;
– свідома настанова на гармонійне і різнобічне самовиховання;
– психологічна готовність до активної, цілеспрямованої і систематичної роботи над собою.

◄ Сутність самовиховання

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Прийоми і методи самовиховання. Самоусвідомлення і самопізнання ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка