Ягупов В.В.

Етапи самовиховання. Основні принципи самовиховання

22.1. Сутність самовиховання

Процес самовиховання – це педагогічний процес, специфічність і унікальність якого полягає в тому, що в ньому і суб'єкт, і об'єкт виховання є однією особою.

Основні етапи процесу самовиховання:

1) усвідомлення вихованцем вимог до своєї діяльності;

2) самопізнання, критична самооцінка вихованцем своєї діяльності та поведінки;

3) планування роботи над собою, вироблення програми та правил поведінки;

4) практична реалізація програми самовиховання із урахуванням усієї складності наступного перегляду намічених позицій;

5) самоконтроль, самооцінка та самокоригування дій і поведінки.

Основні принципи самовиховання:

– єдність виховання та самовиховання;

– цілеспрямованість, ціннісна орієнтація виховання та самовиховання;

– демократичність самовиховання, виховання стійкої громадської позиції та гуманістичної моралі, формування активної життєвої позиції;

– єдність самовиховання та наукового світосприйняття;

– активність та позитивне спрямування самовиховання;

– єдність виховання, самовиховання та професійної діяльності.

Найважливіші внутрішні передумови, що визначають ефективність самовиховання:

– переконання, самосвідомість та самокритичність;

– потреби та мотиви, життєві настанови;

– самоповага і мужність;

– навички й уміння самоконтролю та вольового саморегулювання;

– знання теоретичних основ самовиховання та володіння методикою самовдосконалення;

– свідома настанова на гармонійне і різнобічне самовиховання;

– психологічна готовність до активної, цілеспрямованої і систематичної роботи над собою.