Ягупов В.В. Ідеал виховання в українському суспільстві

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

2.2. Ідеал українського виховання

Слово ідеал грецького походження і означає «вид, образ, первообраз, уявлення, поняття».

«Ідеал – поняття моральної свідомості, в якому моральні вимоги, що висуваються до людей, – образи морально досконалої особистості, уявлення про людину, яка втілює в собі всі найбільш високі моральні якості (чесноти)... На відміну від моральних норм, які визначають поведінку людей у повсякденних життєвих ситуаціях, ідеал вказує на кінцеву мету морального виховання й самовиховання людини, дає їй вищий взірець, до якого вона має прагнути».
«Ідеал – уявлення про найвищу досконалість, яка як взірець, норма й найвища мета визначає певний спосіб і характер дії людини». Великий російський письменник Л. М. Толстой підкреслював: ідеал – це провідна зоря, без якої немає твердого напрямку, а немає напрямку – немає життя. Без яскравого світіння ціннісних орієнтирів життя стомлює і озлобляє людину, привчає її до монотонного обертання «всілякого сміття». Кожен народ, – вважав К. Д. Ушинський, – має свій особливий ідеал людини і вимагає від свого виховання відтворення цього ідеалу в окремих особах. Ідеал цей у кожного народу відповідає його характерові, визначається його громадським життям, розвивається з його розвитком.

Навіщо потрібні ідеали? Люди створили їх, щоб зробити життя кращим, досконалішим, щасливішим. Вони відіграють надзвичайно велику роль у системі духовних орієнтацій кожної людини, її світогляді.

На формування ідеалу особистості впливають такі чинники:
• тип стосунків, цінностей і настанов, що культивуються в сім'ї;
• професії та коло інтересів батьків;
• загальнолюдські й національні цінності;
• соціальне середовище й конкретне місце проживання;
• освітній рівень;
• характер власної життєдіяльності;
• уподобання;
• література, кінофільми;
• рівень матеріального достатку;
• особистісні життєві настанови та ціннісні орієнтації.

В молодому віці ідеали тільки формуються, але вони мають для вихованців особливу значущість. Духовні орієнтації, ідеали молоді суттєво відрізняються від орієнтацій та ідеалів людей старшого віку. Інакше і бути не може, адже вони пов'язані з основними устремліннями особистості й відображають сутність її життєдіяльності. Не можна також забувати, що ідеали молоді базуються, як правило, не стільки на знаннях, скільки на емоціях і почуттях. Відповідно і вплив таких ідеалів на потреби та інтереси вихованців, їхню мету, плани здійснюється перш за все через почуттєво-емоційні канали. Всі ці аспекти треба враховувати у виховній роботі.
Ідеал належить до форм випереджуваного відображення вихованцем дійсності. Сама можливість його виникнення і формування пов'язана із здатністю особистості ставити перед собою певну ціль. Визначення ідеалу передбачає цілепокладання, яке є необхідним компонентом будь-якої діяльності, у тому числі й професійної.

◄ Завдання виховання

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Ідеал українського виховання ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка