Ягупов В.В.

Ідеал українського виховання. Чинники формування ідеалу особистості

Слово ідеал грецького походження і означає «вид, образ, первообраз, уявлення, поняття».

«Ідеал – поняття моральної свідомості, в якому моральні вимоги, що висуваються до людей, – образи морально досконалої особистості, уявлення про людину, яка втілює в собі всі найбільш високі моральні якості (чесноти)... На відміну від моральних норм, які визначають поведінку людей у повсякденних життєвих ситуаціях, ідеал вказує на кінцеву мету морального виховання й самовиховання людини, дає їй вищий взірець, до якого вона має прагнути».

«Ідеал – уявлення про найвищу досконалість, яка як взірець, норма й найвища мета визначає певний спосіб і характер дії людини».

Великий російський письменник Л. М. Толстой підкреслював: ідеал – це провідна зоря, без якої немає твердого напрямку, а немає напрямку – немає життя. Без яскравого світіння ціннісних орієнтирів життя стомлює і озлобляє людину, привчає її до монотонного обертання «всілякого сміття».

Кожен народ, – вважав К. Д. Ушинський, – має свій особливий ідеал людини і вимагає від свого виховання відтворення цього ідеалу в окремих особах. Ідеал цей у кожного народу відповідає його характерові, визначається його громадським життям, розвивається з його розвитком.

Навіщо потрібні ідеали? Люди створили їх, щоб зробити життя кращим, досконалішим, щасливішим. Вони відіграють надзвичайно велику роль у системі духовних орієнтацій кожної людини, її світогляді.

На формування ідеалу особистості впливають такі чинники:

  • тип стосунків, цінностей і настанов, що культивуються в сім'ї;
  • професії та коло інтересів батьків;
  • загальнолюдські й національні цінності;
  • соціальне середовище й конкретне місце проживання;
  • освітній рівень;
  • характер власної життєдіяльності;
  • уподобання;
  • література, кінофільми;
  • рівень матеріального достатку;
  • особистісні життєві настанови та ціннісні орієнтації.

В молодому віці ідеали тільки формуються, але вони мають для вихованців особливу значущість. Духовні орієнтації, ідеали молоді суттєво відрізняються від орієнтацій та ідеалів людей старшого віку. Інакше і бути не може, адже вони пов'язані з основними устремліннями особистості й відображають сутність її життєдіяльності. Не можна також забувати, що ідеали молоді базуються, як правило, не стільки на знаннях, скільки на емоціях і почуттях. Відповідно і вплив таких ідеалів на потреби та інтереси вихованців, їхню мету, плани здійснюється перш за все через почуттєво-емоційні канали. Всі ці аспекти треба враховувати у виховній роботі.

Ідеал належить до форм випереджуваного відображення вихованцем дійсності. Сама можливість його виникнення і формування пов'язана із здатністю особистості ставити перед собою певну ціль. Визначення ідеалу передбачає цілепокладання, яке є необхідним компонентом будь-якої діяльності, у тому числі й професійної.