Ягупов В.В.

Біологічний фактор формування особистості. Біологічна зумовленість особистості

Які ж дії сприяють «другому народженню» особистості? На що слід звертати увагу педагогові у виховній роботі? Безперечно, на фактори формування особистості.

Першим фактором є біологічна зумовленість особистості, тобто біологічна спадковість. Носії спадковості – гени – зберігають і передають із покоління в покоління всю інформацію про організм. Останні дослідження в галузі генної інформації змушують переосмислювати багато положень психологічної та педагогічної наук. Наприклад, П. К. Анохін і М. М. Амосов останнім часом починають говорити про спадкову зумовленість моральності людини та її соціальної поведінки. Ця проблема надзвичайно складна, тому до п розв'язання слід підходити дуже виважено.

За П. Я. Гальперіним, у біологічному факторі найголовніше – це будова головного мозку, що є передумовою розвитку особистості. Середня вага мозку – 1400 г. Він один із найскладніших і найдивовижніших витворів природи на землі. Тільки у двох тварин мозок більший, ніж у людини – у слона й кита, але їхня загальна вага в багато разів більша від ваги людини. Найсуттєвіше значення має кора великих півкуль головного мозку, а особливо – для складних форм поведінки, становлення нервово-психічних функцій. Завтовшки вона 3-4 мм і вкриває півкулі мозку. Якщо б згладити ці борозни і розпрямити їх, то кора головного мозку людини мала би площу близько 2200 кв. см, в орангутанга – лише 500 кв. см, а в коня – трохи більше 300 кв. см.

Кора великих півкуль людського мозку і за своєю будовою набагато складніша, ніж у будь-якої тварини. Коли в корі мозку орангутанга близько 1 млрд нервових клітин, то в корі людського мозку – 14-16 млрд клітин. Наскільки величезна ця цифра, можна судити із того, що на перелік цих клітин (по клітині на секунду) людині знадобилося б п'ять століть.

За О. Р. Лурією, мозок як саморегулювальна система складається з трьох основних блоків. Перший – енергетичний – підтримує тонус, необхідний для нормальної роботи вищих відділів кори головного мозку. Він складається із систем верхніх відділів мозкового стовбура, сітчастої формації, а також утворення давньої кори. Другий блок забезпечує приймання, переробку та зберігання інформації різної модальності. До нього входять задні відділи обох півкуль, тім’яні та потиличні відділи кори. Третій – забезпечує програмні дії та рухи, регуляцію активних процесів і порівняння ефекту дій з початковими намірами. Всі блоки беруть участь у психічній діяльності людини, в регуляції поведінки. Порушення роботи одного з них призводить до порушень психічної діяльності. Наприклад, ненормальна робота першого блоку здатна викликати нестійкість уваги, швидку виснаженість, сонливість, сильне занепокоєння тощо. Порушення другого – спричиняє відхилення у прийманні та переробці інформації різної модальності, а третього – призводять, наприклад, до безглуздих повторів рухів, які не спрямовані заданою метою, тощо.

Сутність біологічного фактора полягає в забезпеченні генетичних передумов подальшого розвитку людини як соціальної істоти. Становлення людського організму відбувається за конкретною програмою, заданою в його генотипі. Генотип визначає людський тип анатомо-фізіологічної структури організму, його морфологічних і фізіологічних ознак, будови нервової системи, статі, характеру дозрівання тощо. Генотип також визначає динамічні властивості нервових процесів, безумовно-рефлекторні мозкові зв'язки, з якими народжується дитина і які регулюють перші акти поведінки. Найголовніше – це спадково зумовлені величезні можливості утворення нових потреб і форм поведінки нервової системи людини, тобто – це задатки людини. Вони реалізуються тільки в суспільному житті. Дослідження Г. С Костюка, О. Р. Лурії, Б. М. Теплова, В. Д. Небиліцина, М. Ю. Малкова свідчать, що психічні властивості людей не можна безпосередньо і прямолінійно виводити з їхніх задатків. Вони, за Г. С Костюком, є результатом індивідуальної історії розвитку, зумовлені не тільки природними даними, а й суспільними обставинами і діяльністю самої дитини. Народна педагогіка про роль спадковості в розвитку особистості: «Яке коріння, таке і насіння»; «Яка гребля, такий млин, який батько, такий і син».

Як висновок можна навести думку Г. С Костюка:

«дитина не являє собою чистої дошки (tabula rasa) або просто воску, з якого можна ліпити, кому що схочеться. Дитина народжується з певними передумовами для подальшого її психічного розвитку».