Ягупов В.В.

Закономірності та рушійні сили розвитку особистості: контрольні запитання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

 1. Особистість – це:
  1. соціальна характеристика людини;
  2. людина як носій свідомості;
  3. доросла людина;
  4. розумна, відповідальна і вільна людина;
  5. індивід, який свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю.
 2. Розвиток особистості – це:
  1. становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в процесі життєдіяльності;
  2. цілеспрямований процес формування в індивіда заданих якостей;
  3. кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в часі під впливом різних факторів;
  4. процес цілеспрямованого формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.
 3. Формування особистості – це:
  1. цілеспрямований процес формування я вихованців необхідних якостей і переконань;
  2. становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в процесі розвитку, виховання і навчання;
  3. кількісні зміни в організмі;
  4. кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в процесі всього життя людини як соціальної істоти.
 4. Що саме є державним механізмом соціалізації особистості?
  1. культура;
  2. освіта;
  3. середовище;
  4. сім'я;
  5. виховання;
  6. спадковість.
 5. Дайте назву таким процесам:
  1. формування в особистості соціально-ціннісних ставлень до навколишнього середовища;
  2. вдосконалення різноманітних якостей особистості під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів;
  3. засвоєння учнями теоретичних знань, практичних навичок і вмінь.
 6. Хто з видатних французьких просвітителів XVIII століття був автором теорії «вільного виховання» та в якій праці були викладені відповідні ідеї?

Поміркуйте над нижченаведеними висловами та зробіть власне їх обгрунтування.

 • Якою є дитина в дитячій грі, такою вона буде в дорослому віці (А. С. Макаренко).
 • Розум кожної дитини лежить на кінчиках пальців. А це означає, що діяльність є однією з найважливіших ланок у формуванні особистості (В. О. Сухомлинський).
 • Виховання може все (Гельвецій).
 • Від усякого виховання, мій друже, рятуйся на всіх вітрилах (Вольтер).
 • Виховання може зробити багато, проте воно не безмежне. За допомогою прищеплень можна примусити дику яблуню давати садові яблука, але ніяке мистецтво садівника не зможе примусити її приносити жолуді (В. Г. Бєлінський).