Ягупов В.В.

Формулювання дослідної проблеми в педагогіці: праксеологічний аналіз

Змістовий аналіз дослідних проблем – основа для праксеологічного аналізу проблемних питань, що є заключною фазою етапу формування дослідних проблем і в основному стосується передбачення результатів майбутніх педагогічних досліджень відповідно до мети й попереднього визначення прийомів і способів їх здійснення. Цей аналіз – немовби початок конкретних розробок процедури та методів дослідження педагогічних проблем, які необхідні для отримання відповідей на поставлені запитання. На цій фазі він має форму оцінки обгрунтованості дослідної проблеми.

Можуть траплятися такі ситуації розв'язання проблемних питань:

  • проблему можна вирішити за допомогою таких методів дослідження, які існують і відомі досліднику;
  • проблема евентуально може бути розв'язана за допомогою можливих теоретичних методів, але ще невідомих Досліднику;
  • проблему неможливо вирішити (так буває, коли проблема неправильно, необгрунтовано сформульована).

Позитивне розв'язання будь-якої ситуації суттєво впливає на подальші дії дослідника. Отримавши позитивну відповідь, наприклад, на першу ситуацію, дослідник діє так:

  • визначає та відокремлює змінні чи об'єкт і предмет дослідження;
  • встановлює змінні (емпіричні показники дослідження);
  • визначає залежності між змінними;
  • формулює гіпотезу;
  • визначає моделі та параметри вимірів тощо.

Коли ж підтверджена друга ситуація, дослідник повинен інакше сформулювати дослідну проблему або шукати та опрацьовувати теоретично можливі дослідні методи. Якщо підтверджується третя, – необхідно повністю переформулювати гіпотезу або припинити дослідження в цій галузі.

Праксеологічний аналіз повинен дати позитивні відповіді на запитання:

  1. Чи можна в результаті проведених досліджень виокремити такі емпіричні факти, які будуть достатньою основою отримання необхідної інформації для розв'язання цієї дослідної проблеми?
  2. Чи містяться в межах досліджуваної дійсності передбачувані педагогічні явища, щоб можна було чіткіше їх окреслити та спостерігати?

Позитивна відповідь – необхідна умова для прийняття рішення про визнання даного проблемного запитання обгрунтованим з точки зору праксеологічного аналізу і, відповідно, завдяки цьому приймається рішення про наступні етапи дослідження. Підсумовуючи результати даного етапу дослідження, необхідно підкреслити, по-перше, що він є одним із найвагоміших, бо забезпечує успіх або неуспіх наступних етапів і всього процесу педагогічного дослідження, і по-друге, на цьому етапі дослідник переходить від інтуїтивних дій до свідомих.