Ягупов В.В. Методи педагогічного дослідження: метод запитань – бесіда

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

4.3. Методи педагогічного дослідження

Метод запитань

Цей метод базується на цілеспрямованому отриманні інформації шляхом усного або письмового опитування і реалізується у формах бесіди, інтерв'ю та анкетування.

Метод запитань передбачає:
• заздалегідь розроблену програму прямих та опосередкованих запитань;
• забезпечення лаконічного формулювання, однозначності й конкретності запитань;
• розробку надійної та простої системи критеріїв оцінок запитань;
• забезпечення дослідником умов і ситуацій, які стимулюють і заохочують вихованців до відповідей;
• забезпечення дослідником зручної форми фіксації відповідей та їх обробки.

Він використовується в поєднанні з іншими методами. Часто тут дається система готових відповідей.

Одні й ті ж запитання можуть ставитись особам, які за соціально-психологічними ознаками належать до однієї групи. Зміст системи запитань може включати оцінку своєї поведінки, психічного стану, самопочуття в різних ситуаціях.

¦ Бесіда – метод отримання інформації за допомогою словесного спілкування. Застосовується як допоміжний метод педагогічного дослідження для уточнення висновків зроблених на основі інших методів, зрідка як самостійний – для одержання первинної інформації.

Вимоги до методу бесіди:
• чітке визначення мети;
• чітке планування системи запитань;
• відповідність системи запитань індивідуальним особливостям вихованців, її динамічність (тобто зміст запитання має залежати від змісту відповіді вихованця);
• невимушеність і доброзичливість.

Дослідник повинен вміти:

  1. ставити прямі й опосередковані запитання;
  2. приймати точку зору досліджуваного;
  3. враховувати цю точку зору;
  4. проявляти педагогічний такт.

◄ Методи педагогічного дослідження: експеримент

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Методи педагогічного дослідження: інтерв'ю. Види інтерв'ю ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка