Ягупов В.В.

Методи педагогічного дослідження: метод запитань – бесіда

Метод запитань

Цей метод базується на цілеспрямованому отриманні інформації шляхом усного або письмового опитування і реалізується у формах бесіди, інтерв'ю та анкетування.

Метод запитань передбачає:

 • заздалегідь розроблену програму прямих та опосередкованих запитань;
 • забезпечення лаконічного формулювання, однозначності й конкретності запитань;
 • розробку надійної та простої системи критеріїв оцінок запитань;
 • забезпечення дослідником умов і ситуацій, які стимулюють і заохочують вихованців до відповідей;
 • забезпечення дослідником зручної форми фіксації відповідей та їх обробки.

Він використовується в поєднанні з іншими методами. Часто тут дається система готових відповідей.

Одні й ті ж запитання можуть ставитись особам, які за соціально-психологічними ознаками належать до однієї групи. Зміст системи запитань може включати оцінку своєї поведінки, психічного стану, самопочуття в різних ситуаціях.

Бесіда

Бесіда – метод отримання інформації за допомогою словесного спілкування. Застосовується як допоміжний метод педагогічного дослідження для уточнення висновків зроблених на основі інших методів, зрідка як самостійний – для одержання первинної інформації.

Вимоги до методу бесіди:

 • чітке визначення мети;
 • чітке планування системи запитань;
 • відповідність системи запитань індивідуальним особливостям вихованців, її динамічність (тобто зміст запитання має залежати від змісту відповіді вихованця);
 • невимушеність і доброзичливість.

Дослідник повинен вміти:

 1. ставити прямі й опосередковані запитання;
 2. приймати точку зору досліджуваного;
 3. враховувати цю точку зору;
 4. проявляти педагогічний такт.