Ягупов В.В.

Правила формулювання запитань анкети. Види запитань при анкетуванні

Метод запитань

Правила формулювання запитань:

  1. кожне запитання повинно бути логічно виокремленим;
  2. слід уникати маловживаних, іншомовних слів, вузькоспеціальних термінів та слів із подвійним значенням;
  3. не можна задавати занадто довгих запитань;
  4. якщо запитання стосується предмета, з яким опитуваний недостатньо знайомий або не володіє необхідним запасом термінів, то необхідно зробити передмову;
  5. кожне запитання повинне бути максимально конкретним;
  6. слід або докладно вказувати всі можливі варіанти відповідей, або не вказувати жодного;
  7. необхідно пропонувати опитуваному тільки адекватні варіанти відповідей;
  8. формулювання запитань повинне виключати стереотипних, шаблонних відповідей;
  9. слід уникати вживання слів, які за змістом можуть викликати негативну реакцію опитуваних;
  10. запитання не повинне мати навідного характеру.

Отже, те або інше формулювання запитання залежить від мети та предмета дослідження, методу опитування і соціально-демографічних даних вихованців.

Класифікація запитань

Всі запитання, що використовуються в бесідах, інтерв'ю та анкетах, можна згрупувати у відкриті і закриті. Перші не дають опитуваному ніякої настанови ні щодо форми, ні щодо змісту його відповідей; другі – пропонують зробити вибір лише з-поміж вказаних варіантів відповідей.

Закриті запитання можуть бути альтернативними (коли опитуваний має право вибору лише одного варіанта відповіді – «так» або «ні») і неальтернативними (допускається вибір декількох варіантів відповідей).

Деякі досліджувані не бажають обговорювати дискусійних питань або відповідати на них в анкеті, давати про себе інформацію надто особистого характеру, висловлювати своє ставлення, знаючи, що воно може не схвалюватися. Прямі запитання здебільшого можуть залишатися без відповідей або містити неточну інформацію. В таких випадках у пригоді досліднику стають запитання, сформульовані в непрямій формі. Приклад прямого запитання: «Чи задоволені Ви своєю роботою?» Непрямі запитання частіше формулюються так: «Вважають, що... А як гадаєте Ви?»