Ягупов В.В.

Етапи процедури опитування

Підготовка

Якщо це бесіда (інтерв'ю), то сама обстановка повинна сприяти відвертій розмові, ніхто і ніщо не повинні заважати природному ходові спілкування дослідника з досліджуваним. Умови проведення анкетування вважаються «задовільними», коли є сидячі місця для кожного досліджуваного, розташовані на певній відстані одне від одного.

Дослідник називає себе і пояснює цілі свого приходу та дослідження, наголошуючи на тому, як і де будуть використовуватися результати дослідження. Якщо це анкетування, то він пояснює правила заповнення анкети. Перед проведенням опитування дослідник прагне створити дружню атмосферу. Приміщення звільняють від сторонніх осіб, які не беруть участі в дослідженні. Опитувані забезпечуються необхідними матеріалами і засобами.

Основна фаза

Почати бесіду – справжнє мистецтво: від цього залежить достовірність інформації. Досліджуваного потрібно підготувати і поступово підвести до теми дослідження. Не можна відразу задавати основні запитання. Досліджуваний ще не готовий до відповіді на них, його свідомість ще не зорієнтована на тему опитування, йому необхідна попередня психологічна розминка.

Чи повинен дослідник задавати запитання по пам'яті, чи зачитувати з плану? Щодо цього немає єдиної думки. Головне – під час спілкування не мусить бути довгих пауз. Задавати запитання по пам'яті краще, оскільки читання за планом надає спілкуванню надмірно офіційного характеру. Якщо досліджуваний не розуміє запитання і відповідає на нього неправильно, дослідник повинен повторити запитання в тій самій або іншій формі.

Аналіз відповідей здебільшого залежить від уміння дослідника слухати співрозмовника. Слухання – найважливіший елемент бесіди (інтерв'ю). Щоб навчитися слухати співрозмовника, необхідно виконувати такі умови:

 1. підтримувати постійну увагу та візуальний контакт;
 2. використовувати мову активних поз і жестів;
 3. уміти «уважно мовчати»;
 4. обмежувати кількість запитань;
 5. звертатися до співрозмовника за уточненням;
 6. уміти перефразувати думку співрозмовника і підсумувати інформацію;
 7. використовувати настанову на активне слухання конкретної людини;
 8. вміти запам'ятовувати почуте й побачене.

Як у ході бесіди (інтерв'ю), так і в ході анкетування дослідник, щоб домогтися бажаних результатів, має бути дружелюбним, чемним, говірким і безстороннім. Він повинен проявляти серйозний інтерес до думки опитуваного. Інтерв'юер зобов'язаний стримуватися від будь-яких критичних зауважень щодо суджень та висловлювань опитуваного, не нав'язувати своєї думки. Він повинен створити і весь час підтримувати таку атмосферу, в якій опитуваний відчував би впевненість, що його добре розуміють і можна, не соромлячися, висловлювати свою думку, не боятися будь-якої критики.

Під час заповнення анкет дослідник не повинен допускати спілкування опитуваних між собою, а особливо – з представниками адміністрації.

Закінчення опитування

Після закінчення опитування дослідник обов'язково повинен подякувати опитуваним, вибачитися за незручності.

Якісним аналіз бесіди (інтерв'ю) буде тоді, коли її результати фіксуватимуться. Існує ряд засобів реєстрації даних бесіди (інтерв'ю):

 • дослівний запис;
 • запис по пам'яті;
 • механічний звукозапис.

Дані, отримані в процесі опитування, доповнюються іншими методами.