Ягупов В.В.

Методи педагогічного дослідження: тестування. Етапи тестування

Тестування (від лат. test – випробовування) – метод діагностики, який використовує стандартизовані запитання і завдання, що мають визначену шкалу значень.

Коли почали застосовувати метод тестів? Відповідь на це запитання неоднозначна. Одні вважають – ще у стародавньому Китаї та Єгипті під час підбору посадових осіб; інші пов'язують їх використання з іменами Д. Кетелла та Ф. Гальтона. Д. Кетелл («Соціальна фізика», 1835) вважав, що можна виявити деякі закономірності життя й поведінки людей, якщо виходити з ідеї так званої «середньої людини». Для цього, на його думку, необхідно вивчити за одним показником велику кількість людей.

Ф. Гальтон створив лабораторію при Лондонській міжнародній виставці (1884), перевірив 9337 осіб від 5 до 80 років і виявив у них за 17 показниками деякі фізіологічні можливості організму та психічні властивості.

Міністерство освіти Франції доручило психологу А. Бінсу та лікарю Т. Сільману розробити серію тестових методик для з'ясування розумових здібностей дітей та учнів різних вікових груп, створення метричної шкали. Вони ввели поняття «розумовий вік» (МА) та «хронологічний вік» (СА). 1912 року німецький психолог В. Штерн ввів поняття «коефіцієнт інтелекту» для визначення розумового розвитку (IQ):

IQ = МА / СА х 100%.

Коефіцієнт IQ, на думку Штерна, вказує на відставання розумового віку від хронологічного.

В СРСР у 20-х роках тести використовувались, але, за браком спеціалістів, часто без успіху, що стало однією з причин дискримінації тестів. Із 30-40-х років вони застосовувалися під час відбору льотчиків.

Тестування дає змогу з відомою ймовірністю визначити актуальний рівень розвитку в досліджуваного необхідних навичок, знань тощо.

Процес тестування має три етапи:

  1. вибір тесту (визначається метою тестування і ступенем його достовірності та надійності);
  2. проведення тестування (визначається інструкцією);
  3. інтерпретація результатів (визначається системою теоретичних допущень щодо предмета тестування).