Болонський процес

Комюніке зустрічі європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту (м. Прага, 2001 р.)

Комюніке зустрічі європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту (м. Прага, 2001 р.)

Через два роки після підписання Болонської декларації і через три роки після Сорбоннської декларації міністри вищої освіти Європи, які представляли 32 країни, що підписали документи, зібралися в Празі з метою проаналізувати досягнення та визначити напрями й пріоритети на найближчі роки щодо розвитку процесу. Цими напрямами та пріоритетами стали:

Прийняття системи зрозумілих і подібних ступенів (спрощення академічного та професійного визнання курсових дисциплін, учених ступенів та різних нагород).

Прийняття системи, яка б, головним чином, ґрунтувалася на двох основних циклах (розрізнення вищої освіти бакалаврського та магістерського циклу).

Запровадження системи кредитів (прийняття загальновизнаних характеристик кваліфікації, підкріплених кредитною системою на зразок ECTS або іншою ECTS-подібною, яка, за потреби, дозволятиме переведення та виконуватиме функцію нагромадження).

Забезпечення мобільності (усунення перешкод вільному пересуванню студентів, викладачів, дослідників, апарату управління).

Сприяння європейській співпраці в гарантуванні якості (потреба близького європейського співробітництва та взаємної довіри у прийнятті національних систем забезпечення якості).

Включення до програм європейського компонента (розробка навчальних модулів, курсів і програм на всіх рівнях з «європейським» змістом, орієнтацією та організацією).

Навчання протягом усього життя (стратегія побудови системи післядипломного навчання для подолання проблеми конкурентоспроможності, застосування нових технологій та досягнення єдності суспільства, запезпечення рівних можливостей і поліпшення якості життя).

Підвищення ролі вищих навчальних закладів і студентів (залучення університетів та інших вищих навчальних закладів, а також студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів до створення і формування Європейського простору вищої освіти).

Покращення привабливості Європейського простору вищої освіти. Особливу увагу міністри зосереджували на тому, що якість вищої освіти й наукової роботи є і має бути вирішальним фактором європейської привабливості та конкурентоспроможності. Міністри дійшли згоди, що слід приділяти більше уваги перевагам, які дає європейський простір вищої освіти закладам і програмам різних профілів. Вони закликали до тіснішої співпраці між європейськими країнами в контексті можливих труднощів і перспектив транснаціональної освіти.