Горбач Н. Я, Гелей С. Д., Російська З. П. та ін.

Мистецтво Київської Русі

Мистецтво. Цінною складовою культурної спадщини Київської Русі є мистецтво, що також являло собою синтез художнього досвіду слов’янських племен та вікових надбань Заходу і Сходу.

Кам’яне храмобудівництво на Русі пройшло певні етапи у своєму розвитку. Зразками ранньої архітектури, в якій найбільше проявляються типові візантійські риси, є Десятинна церква в Києві (X ст.) та Спасо-Преображенськнй собор у Чернігові (1031 – 1036). Грецькі й руські майстри будували і Софійський собор, окрасу Києва і всієї Руської землі. При всій складності будівельних робіт і грандіозності задуму, Софія відзначається надзвичайною гармонійністю композиції і неповторністю, своєрідністю будови, в якій вже проступають риси руської архітектури. З XII ст. починається новий етап. Храми та світські кам’яні будівлі стають простішими в оформленні, меншими за розмірами, але набирають більшої довершеності1 і краси. Типовим стає кубічний однокупольний храм. Візантійський вплив поступово слабне, натомість проявляються риси західноєвропейського романського стилю, особливо у зовнішньому оформленні будівель. Собори, зберігаючи спільність основих рис, набувають місцевих особливостей. Виділяються окремі школи: київська, переяславська, галицька. Із пам’яток цього періоду дійшли, до нас у перебудованому вигляді церкви Богородиці Пирогощі (1132), Кирилівська (1146) та Василівська (1183) у Києві, Борисоглібський собор (бл. 1128) у Чернігові, церква Пантелеймона (бл. 1200) у Галичі.

В храмах розвивається іконопис, фресковий розпис та мозаїка. Із руських іконописців відомі нам Григорій та Аліпій (обидва творили у другій половині XI й на початку XII ст.), монахи Печерського монастиря, засновники київської художньої школи іконопису.

Поширення писемності та поява книг привели до виникнення на Русі ще одного виду живопису – книжкової мініатюри. Найдавнішими з тих, що дійшли до нас» е мініатюри в «Остромировому євангелії» (1056-1057) та «Ізборнику» князя Святослава (1073).

Надзвичайно багатим було декоративно-ужиткове мистецтво. Руські майстри зуміли органічно поєднати у своїх творіннях художню традицію східнослов’янських племен із чужоземними досягненнями, що прийшли на Русь разом з численними мистецькими виробами з інших країн. Захоплює майстерність творців художнього литва, ювелірів.

Важливими атрибутами життя русичів були музика, пісня і танець. Мелодії звучали під час свят і в праці, на князівських бенкетах і в походах, а також під час виконання обрядових дій та церковних богослужінь.

Література:

Брайчевський М. Ю. Конспект історії України // Старожитності, 1991, ч. 2-3, 4, 5, 6;

Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. К., 1988;

Грушевський М. Історія України-Руси. Т. І. К., 1991;

Грушевський М. Звичайна схема «русской» історії і право раціонального укладу історії Східного Слов’янства // Пам’ятки України, 1991, № 3;

Дорошенко Д. І. Нарис історії України. Львів, 1991;

Златоструй. Древняя Русь X-ХІП веков. М., 1990;

Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні. К., 1989;

Исаевич Я. Д. Культура Галицко-Волынской Руси // Вопросы истории, 1973, № 1;

История культуры Древней Руси. Т. 1-2. М., 1948-1951;

Історія Української РСР. Т. I, кн. I., К., 1977;

Історія української культури. Львів, 1937;

Крип’якевич І. Історія України. Львів, 1990;

Літопис Руський. К., 1989;

Маланюк Є. Нарис з історії нашої культури // Українська культура, 1991, № 1-6;

Рыбаков Е. Я. Язычество древних славян. М., 1981;

Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1985;

Січинськнй В. Чужинці про Україну. Львів, 1991;

Українська народність. Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. К, 1990.