Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Північно-Східний економічний район (частина 5)

Ядром Сумського промислового вузла є обласний центр Суми (307 тис. чоловік) і навколишні селища. Промисловий комплекс міста сформувався переважно такими галузями промисловості, як машинобудівна, хімічна, нафтохімічна, харчова та легка. Провідною галуззю є машинобудування і металообробка. До найбільших підприємств належать виробничі об'єднання хімічного машинобудування, «Насосенергомаш», «Електрон». Працюють також машинобудівні заводи: «Сумсільмаш», «Центролив», «Сумремверстат».
Серед підприємств хімії і нафтохімії виділяються виробничі об'єднання «Хімпром» (виробництво суперфосфату, сірчаної кислоти, лаків і фарб, отрутохімікатів) та «Гумотехніка».
У Сумах зосереджено багато підприємств харчової промисловості: м'ясний і рибної гастрономії комбінати, молочний, овочеконсервний, цукрорафінадний, лікеро-горілчаний заводи тощо. Розвинута легка промисловість: швейна, суконна, вовнопрядильна, взуттєва фабрики.
Крім того, в місті є комбінат будіндустрії, фарфоровий завод, біофабрика. Налагоджене виробництво меблів.
Конотоп (100 тис. чоловік) – багатогалузевий промисловий центр Сумської області. (Знайдіть це місто на карті України і самостійно схарактеризуйте особливості його географічного положення. Які риси сприятливі для дальшого економічного зростання Конотопа?)
Провідною галуззю промислового комплексу Конотопа є машинобудування і металообробка. Підприємства міста випускають засоби автоматики і техніки безпеки для вугільної і гірничої промисловості. Працюють заводи вагоноремонтний, «Мотордеталь», поршнів.
Багато в місті підприємств харчової промисловості: м'ясний і хлібний комбінати, маслоробний, борошномельно-круп'яний і спиртовий заводи. Розвинуті деревообробна промисловість і промисловість будівельних матеріалів.
На півночі Північно-Східного економічного району розташована Шостка (97 тис. чоловік) – багатогалузевий промисловий центр Сумської області. Провідною галуззю в місті є хімічна промисловість. Найбільшим підприємством галузі є виробниче об'єднання «Свема». Воно спеціалізується на випуску кінофотоматеріалів, стрічок для магнітофонів, товарів народного споживання. В місті також працює завод хімічних реактивів.
До підприємств харчової промисловості належать м'ясний, молочний та хлібний комбінати. Є підприємства легкої промисловості, меблева фабрика, завод залізобетонних конструкцій.
У південно-західній частині Сумської області розташовані Ромни (57 тис. чоловік). Це – промисловий центр, основними галузями якого є машинобудування і металообробка, харчова, легка промисловість. Найбільші заводи: «Поліграфмаш», автоматичних телефонних станцій, тракторних запасних частин.
Харчова промисловість представлена хлібо- і м'ясокомбінатами, заводами замінника незбираного молока, консервним, пивоварним та ін. До підприємств легкої промисловості належать гардинно-тюлева, взуттєва, швейна фабрики. В місті є меблевий комбінат, завод будівельних матеріалів тощо.
На південному сході Сумської області розташована Охтирка (53 тис. чоловік). У місті розвинуто машинобудування і металообробка. Тут випускають сільськогосподарські машини, обладнання для нафтової і газової промисловості, медичні меблі, цвяхи тощо. До підприємств харчової промисловості належать м'ясокомбінат, пивоварний і маслоробний заводи. Налагоджене виробництво борошна, кондитерських виробів. Легка промисловість представлена взуттєвою, швейною фабриками та фабрикою художніх виробів. Є підприємства будматеріалів.

За картою визначте, які спільні і відмінні риси в розміщенні промислових центрів за територіями областей економічного району. У чому спільність галузевої структури середніх міст району? Які причини цього явища? Чи позитивне воно, на вашу думку?

У Північно-Східному районі ввіз продукції більший за вивіз (за тоннажем). У районі переважає обробна промисловість, що споживає у значних кількостях вугілля і метал з Донбасу і Придніпров'я, ліс з Карпатського і Північно-Західного районів, різноманітні машини і обладнання. Продукція легкої, харчової та хімічної промисловості надходить з усіх економічних районів країни.
За межі району вивозяться природний газ, кінофотоматеріали, залізна руда, продукти нафтопереробки, залізобетонні конструкції, трактори, вантажні машини, велосипеди, електровироби, верстати, інші машини і устаткування. Серед продукції АПК – масло і молочні продукти, а також вироби скляної і фарфоро-фаянсової промисловості.
Однією з важливих проблем Північно-Східного району є територіальна нерівномірність його розвитку. Основне промислове виробництво зосереджене в Харкові, Полтаві, Сумах і Кременчуці, тоді як багато малих міст і селищ розвинуті недостатньо, особливо в Полтавській і Сумській областях. (А яке становище у вашій області?)
У районі недостатньо електрифіковані залізниці, а в сільській місцевості не вистачає доріг з твердим покриттям.

Запитання і завдання

1. У чому особливості географічного положення Північно-Східного району?
2. Схарактеризуйте природні умови і ресурси економічного району.
3. Яке підприємство хімічної промисловості найвідоміше в районі?
4. Яка енергетична база району?
5. Чому Харків є найбільшим машинобудівним центром країни?
6. Які чинники, на вашу думку, визначають високий рівень промислового розвитку Кременчука?