Юрківський В. М.

«Малі» високорозвинені країни Західної Європи

«Малі» високорозвинені країни Західної Європи

До «малих» високорозвинених країн Західної Європи відносять Фінляндію, Швецію, Норвегію, Данію, Ісландію, Бельгію, Нідерланди, Люксембург, Швейцарію й Австрію. Частка їх у території і населенні Землі становить приблизно 1%, у світовому ВНП – 5%, у світовому експорті товарів – 14%. Наведені цифри свідчать про дуже високий рівень їхнього економічного розвитку. Високими показниками відзначається і культура населення цих країн, його спосіб і рівень життя та соціальна захищеність. У цьому відношенні «малі» країни не тільки не поступаються шести головним розвиненим країнам, а часто і перевершують їх.
Структура господарства «малих» країн є цілком сучасною. На третинний сектор припадає 50-60% зайнятих, на сільське господарство разом із лісозаготівлями і рибальством – тільки від 3 до 7%. Проте на відміну від головних розвинених країн ця структура вужча. Звідси виняткове значення зовнішньої торгівлі. Сума експорту та імпорту в «малих» країнах досягає 50-60% ВНП.
Виробнича спеціалізація «малих» країн спочатку базувалась на монопольному володінні якимись природними ресурсами або на вигодах географічного положення. Нині старі традиційні галузі вже не відіграють вирішальної ролі. На перший план вийшло виробництво високоякісних і дорогих товарів та послуг, які так чи інакше пов'язані з новітніми досягненнями науки і техніки. Імпорт «малих» країн, як правило, складається з палива і сировини, кормів і продовольства, а також промислового обладнання, транспортних засобів і споживчих товарів, які вони не виробляють.
Головним ринком збуту продукції «малих» країн є Західна Європа, в першу чергу Німеччина, Франція, Великобританія та Італія, з якими вони тісно зв'язані не тільки економічно, айв історичному, культурному і політичному відношеннях.
Демографічна ситуація в «малих» країнах така ж сама, як і в головних розвинених країнах. Характерним для них є імпорт дешевої робочої сили. Домінують міське розселення і міський спосіб життя. Природна і культурна спадщина «малих» країн, умови і спосіб життя їх населення приваблюють численних спостерігачів і туристів.
«Малі» країни Західної Європи мають як загальні, так і регіональні спільні риси. Перші обумовлені їхньою належністю до групи високорозвинених країн світу. Другі – географічним положенням і належністю до конкретного природного, етнічного та історико-культурного регіону. У межах Західної Європи таких регіонів три: Північна Європа (Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія), Північно-Західна Європа (Бельгія, Нідерланди і Люксембург) і Альпійський (Швейцарія та Австрія).