Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Господарство України в географічних назвах

Господарство України в географічних назвах

На території України поширені численні назви, що відображають розміщення виробництва в минулому. Як правило, вони вказують на наявність природних ресурсів у певній місцевості. Тому їх значення не тільки пізнавальне, а й прикладне.
Про виробництво в давнину в Україні поташу, дьогтю, смоли переважно на Поліссі свідчать назви населених пунктів і місцевостей Нова Буда, Буда-Бабинецька, Буда-Варовичі та багато інших. Сюди ж належить менш поширена в центральній частині назва Поташні. Про обробку дерева і виробництво паперу свідчать назви Тартаки та Папірні.
Набули поширення в Україні і Рудні, Руда, Руде Село, Підруда, де в минулому виплавляли залізо із болотної руди.
Раніше було розвинуте і виробництво скла. До цього часу з козацьких могил викопують дуже давні скляні карафки, виготовлені з вражаючою майстерністю. На наявність відповідної сировини для виготовлення виробів із скла вказують назви населених пунктів Гутка, Гута-Межигірська, Гутницька тощо.
На виробництво пива в давнину, а нині на присутність високоякісної питної води вказує назва Бровари і похідні від неї. Про розвиток бджільництва свідчать назви Бортничі і Бортники, вирощування тютюну – Тютюнниці, виробництво бочок і діжок – Бондарні тощо.
Багато назв вказують на вигідне географічне положення тієї чи іншої місцевості, перетин важливих шляхів і транспортних магістралей. Іноді сприятливість географічного положення зберігається багато сотень і навіть тисяч років. Прикладом цього є головна вулиця Кйєва – Хрещатик, тобто перехрестя шляхів. Є села з цією ж назвою в Черкаській та Чернівецькій областях. Опосередковано на сприятливість географічного положення в минулому вказують назви Базар, Шинок, Корчма, Крам тощо.
Багато географічних назв відображають і місця давніх шляхів, переправ через річки та інші водні перепони, зручні переходи через гірські системи тощо: Броди, Мости і Мостиська Львівської, Міжгір'я і Нижні Ворота Закарпатської, Перевіз і Перевід Київської, Хрещате, Мости Чернігівської, Переволочна Львівської областей та багато інших.
Звичайно, в умовах становлення реального українського ринку не залишиться поза увагою жодна можливість розвитку господарства в будь-якому районі, не буде знехтуваний жодний чинник, у тому числі і топонімічний, який хоча б найменшою мірою сприятиме такому розвитку.
У географічних назвах України знайшли своє відображення не тільки історія економіки і потенційні можливості для розвитку господарства, а й сучасна спеціалізація господарства певних районів країни: Гірник у Львівській (Львівсько-Волинський вугільний басейн) і Гірник, Вуглегірськ, Шахтарськ у Донецькій областях. Відображена навіть спеціалізація у видобутку вугілля: місто Антрацит в Донбасі.
Про місця видобутку руд чорних металів свідчать назви Гірницьке, Марганець у Дніпропетровській області. В місті Енергодарі Запорізької області сформувався найбільший в Україні енергетичний вузол у складі потужних теплової і атомної електростанцій.
Напевно, географічні об'єкти з назвами, що характеризують господарство, є й у вашій місцевості. Якими виробництвами в минулому чи і в наші дні вони зумовлені?

Запитання і завдання

1. Які географічні назви характеризують розміщення виробництва в минулому?
2. Наведіть приклади населених пунктів і місцевостей, назви яких свідчать про розвиток деревообробної промисловості, виробництво паперу, заліза, поташу і смол, скла. Чи існувала закономірність у розміщенні цих виробництв?
3. Які назви вказують на вигідне географічне положення тієї чи іншої місцевості, перетин шляхів і транспортних магістралей?
4. Наведіть приклади географічних назв, в яких відображено спеціалізацію господарства України.