Болонський процес

Шкала оцінювання ECTS

Шкала оцінювання ECTS

Європейська система полегшеної шкали оцінювання з'явилася в результаті різносторонніх обговорень у п'ятьох групах. Шкала має на меті внести ясність, але не перешкоджати нормальному процесу виставлення оцінок у межах кожного закладу. Шкала не є цифровою, оскільки цифровий підхід визначив би суворі межі, які є нелогічними з точки зору міжнародної системи оцінювання.

Кількість оцінок у шкалі оцінювання ECTS — компромісна. Менша кількість оцінок дала б занадто мало інформації, більша — означала б певні несуттєві уточнення та спричинила би збільшення механічної роботи у виставленні оцінок.

Однією з основних засад шкали оцінювання системи ECTS є її чітка визначеність щодо того, аби заклади прийняли свої рішення з приводу застосування цієї шкали. Спосіб відповідності балів закладу до шкали оцінювання системи ECTS такий: заклад розглядає розподіл балів, присвоєних студентам, для того, щоб отримати 10-25-30-25-10 балів за моделлю, межі між оцінками відповідали б 10%, 35%, 65% та 90% від загальної кількості встигаючих студентів. Неможливо накреслити статистичну межу оцінки, яку отримали 10% кращих студентів. Шкала має міцне статистичне підкріплення, але статистичні дані повинні бути поєднані з реалістичним описовим підходом.

Шкала оцінювання ECTS

Оцінка ECTS

Відсоток студентів, які, зазвичай, успішно досягають відповідної оцінки

Визначення

А

10

ВІДМІННО — відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

В

25

ДУЖЕ ДОБРЕ — вище середнього рівня з кількома помилками

С

30

ДОБРЕ — загалом правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

25

ЗАДОВІЛЬНО — непогано, але зі значною кількістю недоліків

Е

10

ДОСТАТНЬО — виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО — потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

НЕЗАДОВІЛЬНО — необхідна серйозна подальша робота

Оцінки системи ECTS від «FX» до «F» присвоюються в разі нездачі. Відмінність між «FX» та «F» сприятиме визначенню майбутнього навчального плану для деяких не дуже успішних студентів. Заклади, не спроможні розрізнити рівні незадовільної здачі заліку, застосовуватимуть тільки оцінку «F», не беручи до уваги оцінку «FX».