Ягупов В.В. Метод ділової гри в навчанні. Види ділових ігор

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

12.2. Класифікація методів активізації навчально-пізнавальної діяльності

Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності

Ділові ігри в навчальному процесі проводяться у формі професійних педагогічних ігор. Є й інші форми. Розглянемо класифікацію ділових ігор та їх різновиди.
За призначенням вони поділяються на навчальні та дослідницькі. Перші спрямовані на імітаційне моделювання реальних процесів і механізмів, які мають місце у професійній діяльності. Дослідницькі ігри, окрім моделювання реальності, дають змогу моделювати певні об'єкти, процеси, механізми з метою їх експериментального вивчення. Для цього широко застосовуються ЕОМ, які надають можливості для творчого розв'язання навчальних проблем.
Імітаційна модель відтворює певний аспект професійної діяльності чи поведінки учня в конкретних обставинах. Цей аспект визначає характер його діяльності в дидактичному процесі.
Ігрова модель відтворює конкретні дії учнів у процесі розв'язання проблеми імітаційної моделі.

Методика проведення професійних ігор має різнобічний характер. Але у будь-якому разі ігри проводяться за певною моделлю, яка складається з таких етапів:
/ підготовка учасників гри;
/ вивчення ситуації, інструкцій, настанов та інших додаткових матеріалів;
/ проведення гри;
/ аналіз, обговорення та оцінка результатів гри.

Етап підготовки учасників гри включає:
– визначення теми гри і опрацювання проблемної ситуації;
– формулювання основної мети гри і встановлення її правил;
– опрацювання конкретних завдань щодо визначення її форм;
– затвердження організації гри та форми її проведення;
– визначення посадових осіб, ролі яких будуть виконуватися під час гри;
– моделювання навчальної ситуації на основі заздалегідь опрацьованих матеріалів;
– видачі учасникам гри, експертам та іншим особам пакету документів і матеріалів, необхідних для вирішення дидактичної проблеми.

• Зміст етапу вивчення дидактичної ситуації, інструкцій, настанов і низки інших матеріалів, які погрібні для розв'язання навчальної проблеми, такий:
– вивчення настановних матеріалів;
– збирання додаткової інформації та її систематизація;
– отримання інформації у педагога, експертів;
– здійснення певних контактів між учасниками ігор, коли є така необхідність;
– опрацювання необхідних документів і підготовка навчально-методичної бази.

• Відповідальним і змістовним етапом ділових ігор є аналіз, обговорення та оцінка результатів гри. На цьому етапі здійснюється обмін думками, дискутування, захист учасниками ігор своїх рішень і висновків, остаточний підсумок результатів гри.

◄ Ігрові методи навчання. Ділові ігри

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Імітаційні неігрові методи навчання. Аналіз конкретної ситуації ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка