Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Тваринництво України (частина 1)

Тваринництво

Тваринництво – друга після рослинництва важлива галузь сільського господарства. Вона забезпечує населення цінними продуктами харчування – молоком, маслом, м'ясом, яйцями, а харчову промисловість – сировиною.
У складі тваринництва виділяється кілька галузей: скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, бджільництво, звірівництво тощо. їх частка у виробництві м'яса неоднакова (мал. 99).
На структуру, розміщення, спеціалізацію тваринництва країни впливає характер кормової бази, який у різних її місцевостях різний. Понад третину всіх посівних площ в Україні зайнято під кормовими культурами, до яких належать кукурудза на силос і зелений корм, а також соя (в Лісостепу), кормовий люпин (на Поліссі), кормові боби (в західних областях). Решта кормових угідь зайнята під посівами однорічних трав і озимих на зелений корм, багаторічних трав, кормових коренеплодів тощо.
Важливим джерелом кормів залишаються природні угіддя – сіножаті і пасовища. (Які це райони? Чому саме в них?)

Скотарство – провідна галузь тваринництва. Вона забезпечує потреби населення в молоці, дає сировину для харчової та легкої промисловості.
Поширене скотарство в усіх областях і районах України. Найбільше великої рогатої худоби з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь в Лісостепу і на Поліссі.
В основному в країні скотарство має молочно-м'ясний напрям, тобто у структурі продукції, що виробляється, більшу частину становить молоко.
Навколо великих міст і в рекреаційних районах переважає молочний напрям. Висока частка виробництва молока характерна і для господарств у поліських, західних, лісостепових областях, де є для цього кормова база.

Мал. 99. Виробництво м'яса

Мал. 100. Тваринницький комплекс на Івано-Франківщині

Скотарство дає також багато м'яса (яловичина і телятина). М'ясні породи великої рогатої худоби вирощують на відгоді- вельних пунктах поблизу цукрових, спиртових, крохмале-па- токових заводів, у спеціалізованих господарствах, що займаються вирощуванням і відгодівлею тварин (мал. 100).

Свинарство в Україні посідає друге місце після скотарства. Частка свинини у виробництві м'яса наближається до 40%. Основна частина поголів'я свиней зосереджена на Поліссі, в Степу та в Лісостепу, хоча спеціалізація цієї галузі в різних районах неоднакова. На Поліссі і в Лісостепу переважають породи м'ясо-сального, в Степу – сального напрямів. (Поміркуйте, від чого це залежить.)
Найбільше свиней на 100 га сільськогосподарських угідь спостерігається у Вінницькій, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Закарпатській, Чернівецькій та Рівненській областях (мал. 101). (Яка кормова база для розвитку свинарства є в цих областях?)

Важливе місце серед галузей тваринництва займає птахівництво. Крім дієтичного поживного м'яса птахівництво дає яйця, а також пір'я і пух. Для галузі характерний найвищий у тваринництві рівень механізації і автоматизації.
У структурі птахівництва переважає вирощування курей (94%), розводять також качок, гусей та індиків. Ця галузь добре розвинута в Київській, Львівській, Донецькій, Дніпропетровській областях та в Криму. (Чому?)
Птахівництво відіграє в основному допоміжну роль у різних типах господарств, проте є і спеціалізовані підприємства – птахофабрики і птахорадгоспи. Кормовою базою птахівництва є концентровані корми. Найкраще птахоферми поєднуються з молочним скотарством та вівчарством, оскільки ці галузі не є конкурентами в споживанні кормів.

Мал. 101. Свиновідгодівельний комплекс у Калиті Київської області

Вівчарство – одна з найдавніших галузей тваринництва в Україні. Найбільшого поширення набуло воно в Степу (мал. 102) і Карпатах. Внаслідок екстенсивного характеру вівчарства трудові витрати тут менші, ніж в інших галузях тваринництва країни. Вівчарство майже повністю базується на природних кормових угіддях. Кормова база його в зимовий період недостатня.

Мал. 102. Отара в степу

Продукція галузі дуже цінна. В легкій промисловості використовують вовну, смушки та овчину. Крім того, вівчарство дає м'ясо (баранина), молоко, жир.

Кролівництво дістало розвиток на Поліссі та в Лісостепу. (В чому переваги і недоліки цієї галузі? Яке значення в її розвитку мають підсобні господарства?)