Масляк П. О., Шищенко П. Г.

План характеристики області

План характеристики своєї області

Характеризуючи свою область (Автономна Республіка Крим), необхідно пам'ятати, що вона вивчається за загальним планом з урахуванням місцевої специфіки. Тому на матеріалі своєї області (республіки) необхідно закріпити знання про загальні географічні закономірності і пояснити особливості їх прояву в конкретних умовах обмеженої території.

Фізична географія своєї області

1. Географічне положення, межі, розміри. Основні риси природних умов. Робота з контурною картою.
2. Особливості рельєфу, геологічної будови, антропогенові відклади, типи і форми рельєфу, кліматичні і гідрологічні умови.
3. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Природні ресурси області.
4. Сучасні ландшафти. Положення області в системі одиниць фізико-географічного районування країни. Несприятливі фізико-географічні процеси та заходи їх запобігання.
5. Проблеми раціонального використання і охорони природних умов і ресурсів області. Дослідження природних умов своєї області.
6. Практична робота. Вивчення природних умов і ресурсів свого населеного пункту чи адміністративного району. Ознайомлення з експозицією краєзнавчого музею. Дискусія на тему «Проблеми освоєння і раціонального використання природних ресурсів нашої області».

Економічна і соціальна географія

1. Особливості географічного положення і його вплив на природні умови народного господарства і спеціалізацію економіки. Господарська оцінка природних умов і ресурсів.
2. Несприятливі природні процеси і явища. Зони екологічної біди і причини їх виникнення. Наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС. Господарські об'єкти області, що негативно впливають на довкілля.
3. Населення і трудові ресурси. Густота населення, природний приріст і міграційні процеси.
4. Міське і сільське населення. Особливості його розселення. Найбільші міста. Позначення на контурній карті найбільших населених пунктів.
5. Історія заселення території області, проблеми національного і соціального характеру. Особливості культури і побуту місцевого населення. Адміністративні райони.
6. Загальна характеристика господарства, його структура, рівень розвитку та місце в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації.
7. Територіальна організація господарства: значні промислові вузли, центри, райони. Окремі територіальні ланки агропромислового комплексу.
8. Транспортна мережа і її відповідність господарському розвитку. Невиробнича сфера, її значення. Територіально-виробничі зв'язки. Проблеми і перспективи розвитку.
9. Практична робота. Складання короткої комплексної географічної характеристики своєї області.
10. Проведення прес-конференції на тему «Актуальні економічні, соціальні та екологічні проблеми нашої області».