Юрківський В. М.

Внутрішні відмінності й міста Великобританії. Південна Англія. Лондон

Внутрішні відмінності й міста Великобританії

Великобританію поділяють на 11 стандартних районів, що збігаються з урядовим плановим районуванням. Вісім із них знаходяться в Англії, три інші – це Уельс, Шотландія і Ольстер (Північна Ірландія).
У ході історичного розвитку країни значення її окремих частин не було однаковим. Ще в римську епоху, а потім і за феодальних часів рівнинні землі південного сходу стали основою піднесення і панування Англії на островах. У ході промислового перевороту з кінця XVIII ст. важливішу роль почали відігравати Центральна Англія та «економічні острови» з їх текстильною промисловістю, видобуванням вугілля, виплавлянням металу і суднобудуванням.

Рисунок. Райони Великобританії

Після другої світової війни почався занепад цих галузей, а місця їх розміщення перетворилися на депресивні. Характерними їхніми рисами стали застаріла галузева структура, повільні темпи зростання доходів, підвищений рівень безробіття, відтік населення. Південна Англія з її сферою послуг, новітніми наукоємними виробництвами і тісними зв'язками з континентом розвивається нині швидшими темпами. Кращі умови життя і забезпеченість соціальною інфраструктурою сприяють переміщенню сюди населення. «Дрейф на південь» продовжується і зараз. Спроби держави цілеспрямовано підтримати райони занепаду і припинити концентрацію населення в Південній Англії були малоефективними. Найбільші успіхи державної регіональної політики досягнуті у створенні промислових парків і нових міст для розвантаження конурбацій.

Південна Англія (три стандартні райони: Східна Англія, Південний Схід і Південний Захід) є головною частиною Великобританії. Вона належить до найбільших у світі зосереджень людей і їх сучасної діяльності. На неї припадає більш як 2/5 населення і 1/2 економічного потенціалу країни.

Тут панує ЛОНДОН, що виник майже дві тисячі років тому. Це столиця Сполученого королівства, а свого часу – столиця Британської імперії. Лондону належать важливі міжнародні функції, специфічними є тісні зв'язки зі Співдружністю.
Лондон є метрополією світового масштабу. Офіційно Великий Лондон займає площу в 1580 км кв. і в ньому проживає 6,8 млн. чоловік. Фактично міське утворення, центром якого є Лондон, розповзаючись, захопило всю Південно-Східну Англію з населенням 17,7 млн. чоловік.
Великий Лондон є одним з найбільших фінансових, торгових і обслуговуючих центрів світу. Одночасно це величезний промисловий центр і транспортний вузол. Щороку Лондон відвідують 10 млн. іноземних і 9 млн. місцевих туристів.
Лондонський Сіті характеризується найвищою концентрацією банків і страхових компаній у світі (на нього припадає 1/5 всіх міжнародних банківських позик і стільки ж міжнародних страхових операцій). Дуже значним є обсяг консультацій з питань менеджменту і реклами, комп'ютерних, юридичних і медичних послуг.
У XIX ст. промислове обличчя Лондона формувала швейна, шкіряно-взуттєва, меблева, поліграфічна, фармацевтична і харчова промисловість. Ці старі галузі розміщені у внутрішній частині міста. У першій половині XX ст. вздовж Темзи розмістились «брудні» галузі, які працювали на привізній сировині і паливі: лісопаперова, кольорова металургія, цементна, нафтопереробна, хімічна, а також електроенергетика. Зараз головну роль у промисловості Лондона відіграють новітні наукоємні галузі машинобудування, розміщені в його західних і північних передмістях поруч з науковими лабораторіями. Одночасно кількість робочих місць у промисловості офіційного Лондона весь час скорочується.