Юрківський В. М.

Інші країни Західної Європи

Інші країни Західної Європи

Ці країни Західної Європи лежать на її західній і південній окраїнах. За рівнем економічного і соціального розвитку в світі їх відносять до розвинених країн. Проте вони значно відстають від «головних» і «малих» високорозвинених країн Західної Європи. Розміри ВНП на душу населення в них майже вдвічі менші і їх слід виділяти в окрему групу.
Відносне відставання країн цієї групи пояснюється тим, що доіндустріальні форми господарювання і соціальних відносин у них тривали довше, а промисловий переворот стався пізніше. Тільки після другої світової війни вони перетворилися з аграрних на індустріально-аграрні.
Сучасне відставання цих країн характеризують такі моменти. В їхньому господарстві переважають традиційні галузі виробництва й послуг і недостатньо розвинені новітні, наукоємні. Вони залежать від імпорту технології та капіталів. Частка зайнятих у сільському господарстві залишається все ще значною. Робоча сила порівняно дешева і експортується, а внутрішній ринок праці та споживання недостатньо ємний.
У 70-80-х роках Ірландія, Португалія, Іспанія і Греція були прийняті до ЄС, а Мальта стала його асоційованим членом. Це позитивно вплинуло на їх розвиток, хоча в масштабі ЄС це поки що відстала периферія.
Ірландія як природне економічне і соціальне ціле має багато спільного з сусідньою Великобританією. Португалія, Іспанія, Мальта і Греція мають спільні риси як середземноморські країни.