Юрківський В. М.

Сучасна Індія. Економіка Індії

Індія

Загальна характеристика господарства Індії

Для Індії – країни стародавньої цивілізації – зараз характерні всі риси слаборозвиненості, як їх визначає ООН. В XX ст. в країні з'явилися сучасні підприємства, виробництво засобів виробництва, атомні й космічні дослідження тощо. Проте сотні мільйонів людей тут все ще зв'язані з допотопними формами праці, виробництва й капіталу, з архаїчними традиціями, побутом і цілісними орієнтаціями. Якщо брати абсолютні показники, то Індія стоятиме в числі перших у світі. Це стосується площі орних земель і зрошуваних територій, виробництва рису, пшениці, олійних цукрової тростини, джуту, чаю, поголів'я великої рогатої худоби довжини залізниць. Але в розрахунку на одного жителя ці показники будуть серед найнижчих у світі. ВНП Індії становить 320 млрд. доларів США (15 місце в світі), а в розрахунку на одного жителя – 340 доларів США (138 місце).
Структура господарства Індії є відсталою. Головне місце продовжує займати сільське господарство. Його частка у ВНП – 30%, у зайнятості населення – 65% (218 млн. чоловік). На обробну промисловість припадає 18% ВНП і 9% зайнятих (29 млн. чоловік). Враховуючи реальне становище в країні, уряд підтримує плановий державний сектор, який включає стратегічні і високотехнологічні напрямки та найважливішу інфраструктуру.
Для Індії характерна слабка участь у міжнародному поділі праці і відстала структура товарообігу. В експорті головна роль належить текстильним виробам, товарам кустарно-ремісничого виробництва і продуктам сільського господарства. Експорт машин невеликий. В імпорті перші місця посідають нафта і нафтопродукти, машини і прилади, продукти хімії, добрива. В колоніальну епоху головним торговим партнером була метрополія – Великобританія, зараз – США, Японія, країни Західної Європи, Австралія та «азіатські тигри». Торгівля з сусідніми країнами мінімальна. В 60-х роках найважливішим торговим партнером Індії був Радянський Союз. За допомогою Радянського Союзу (в тому числі коштів, обладнання і спеціалістів з України) в Індії були побудовані найбільші об'єкт її важкої промисловості. Частка Індії у зовнішньоторговому обігу України в 1995 р. становила 0,8%.