Юрківський В. М.

Північний Схід Індії - Західна Бенгалія, Біхар і Орисса. Мадх'я-Прадеш

Індія

Внутрішні відмінності й міста Індії

Промисловий комплекс Дамодарської долини і плато Чхота-Нагпур розташований на захід від Калькутти на стику штатів Західна Бенгалія, Біхар і Орисса. Ця північно-східна частина Декану унікальна в Індії за розмірами і різноманітністю мінерально-сировинних ресурсів. Тут видобувають 3/4 вугілля країни, зокрема все коксівне, і 2/3 залізної руди, а також слюду, хроміти, боксити, марганець, мідь, уран, неметалічні копалини. Головним є поєднання вугільного басейну долини річки Дамодар і залізорудних басейнів плато Чхота-Нагпур. За роки незалежності тут утворився вугільно-металургійний комплекс виробництв, який називають «індійським Руром». Він включає видобуток палива і сировини, ТЕС і ГЕС, чорну та кольорову металургію, хімічну і цементну промисловість, транспортне і важке машинобудування. Цей промисловий комплекс є унікальним в Індії і, якщо не брати до уваги Китай, єдиним у слаборозвинених країнах. Для району не характерні легка і харчова промисловість, кустарне і дрібне виробництво. Промисловий ландшафт тут досі своєрідний. Часто гірницькі селища і навіть великі міста з усіх боків оточені джунглями або масивами примітивного землеробства.
Серед півтора десятка міст району, з яких переважна більшість молоді, виділяються Джамшедпур, Дургапур і Ранчі. Джамшедпур виник ще 100 років тому як перший в Індії металургійний центр. Зараз промислова структура міста вже різноманітна – метал, труби, локомотиви, сільськогосподарський реманент, автомобілі, хімікати. Дургапур – нове місто з металургійним комбінатом, заводами спеціальних сталей і гірничошахтного устаткування. Ранчі – новий важливий центр машинобудування країни з заводами важкого машинобудування, литва і поковок та важких металорізальних верстатів. У ньому знаходиться проектний інститут машинобудування.

Центр. Ця зона представлена лише одним штатом – Мадх'я-Прадеш (площа 350 тис. км кв., населення – 66 млн. чоловік). Це переважно гірська, вкрита джунглями територія, яка відокремлює Індо-Гангську рівнину від плато Декан. Тут підвищена частка малих народів і племен, а рівень розвитку один з найнижчих в Індії, водночас штат надзвичайно багатий на природні ресурси: залізна і марганцева руди, вугілля, боксити, ліс, гідроенергія. Територіальна структура господарства штату досить своєрідна і нагадує Центральний масив Франції чи район Тосан в Японії. Найменше розвинена внутрішня частина, єдиного центру немає, мало пов'язані між собою окраїни тяжіють до сусідніх штатів. Саме в цьому штаті було побудовано металургійний комбінат у Бхілаї.