Юрківський В. М.

Африка. Країни Африки

Африка

Місце Африки у світі

За своїми розмірами (з островами 30,3 млн. км кв.) та кількістю населення Африка – другий після Євразії континент. Це 1/5 суходолу та 1/8 населення Землі. В Африці 53 самостійні країни. Найбільша з них – Судан – займає площу 2,5 млн. км кв., найменша – Сейшели – 405 км кв. Нігерія має аж 111 млн. жителів, тоді як 34 африканські країни мають менше 10 млн. чоловік населення кожна. Природне середовище Африки різноманітне, різноманітне і її населення.
Африка – батьківщина однієї з перших земних цивілізацій, яка виникла в долині Нілу 5000 років тому. Але більша частина її була невідома європейцям аж до епохи Великих географічних відкриттів. Згодом європейці перетворили «Чорний континент» на постачальника золота, слонової кістки та рабів. За 200 років (XVII-XIX ст.) з Африки в США і Латинську Америку було вивезено, за різними оцінками, 10-15 млн. негрів-рабів, загальні втрати континенту від «атлантичної» работоргівлі оцінюються в 60 млн. чоловік. В кінці XIX ст. практично вся Африка була перетворена на європейські колонії і тільки в 50-70-х роках XX ст. континент повністю звільнився від колоніальної залежності. Розпад колоніальної системи супроводжувався тяжкими катаклізмами, викликаними внутрішніми протиріччями і зовнішніми втручаннями. І зараз ситуація в ряді африканських країн є нестабільною.
В сучасному світі Африка виділяється як найменш розвинений континент. Близько 2/3 африканців – сільські жителі, і умови їх життя такі самі, як і їхніх предків сотні років тому. В світовій економіці країни Африки виконують роль постачальників сільськогосподарської і мінеральної сировини. Африка залишається в основному сферою впливу Західної Європи, перш за все колишніх метрополій. Колишні британські колонії входять до системи Співдружності, французькі – до Співтовариства франкомовних країн. 45 країн Африки є асоційованими членами Європейського Союзу. Три африканські території залишилися володіннями неафриканських держав: острови Мадейра – автономія Португалії, острів Реюньон – департамент Франції, острів Святої Єлени – володіння Великобританії. Невирішеною залишається доля Західної Сахари, яку захопило Марокко. Традиційно країни Африки об'єднують у шість великих регіонів: Північний, Західний внутрішній, Західний прибережний, Центральний, Східний, Південний (табл. 6). Є ще один дуже важливий поділ цього континенту – на Північну Африку і на Африку на південь від Сахари (Субсахарську). Першу пов'язують з арабами та їх цивілізацією, друга населена негроїдними народами.

Таблиця 6. Райони та країни Африки

* ІРЛП – місце країни серед 177 країн за 1997 р.