Юрківський В. М.

Формування американського етносу

Сполучені штати Америки (США)

Населення США

Формування американського етносу – тривалий і складний процес, що продовжується і зараз. Початковими його елементами були європейські переселенці, аборигени-індіанці і негри-раби з Африки. Панівне становище займали європейці переважно з Північно-Західної Європи (англійці, ірландці, уельсці, голландці, скандинави). Найбільше серед них було вихідців з Британських островів, що забезпечило зверхність англійської мови та культури. Європейці швидко перемішувалися між собою. Так виникла уява про США як своєрідний «плавильний тигель (казан)», в якому вже друге покоління іммігрантів вважало себе «стовідсотковими» американцями.
З кінця XIX ст. серед іммігрантів стали переважати вихідці з південної та Східної Європи (італійці, греки, чехи, поляки, росіяни, українці та інші). Нові переселенці помітно відрізнялися від попередніх своєю мовою і культурою, але і вони, якщо не в другому, то в третьому поколінні, повністю злилися з ними.
Після другої світової війни структура іммігрантів змінилася ще більш істотно. Якщо в 1901-1920 pp. 85% прибулих були з Європи, то в 1980-1990 pp. 49% становили вихідці з Латинської Америки (мексиканці та жителі Карибського басейну) і 38% – вихідці з Азії (корейці, китайці, в'єтнамці, філіппінці та ін.). Істотні мовні й культурні відмінності доповнилися ще й расовими. Латиноамериканці та азіати прагнуть селитися компактними групами у великих містах і зберігати свою етнічну відокремленість. Звідси питання: чи будуть майбутні США конгломератом етносів, чи американський «плавильний казан» переплавить і це покоління мігрантів. Досі, на відміну від Латинської Америки, раси в США не змішувалися між собою.
Про розміри української еміграції в США дають уяву такі факти. В 1877-1911 pp. в США переселилися приблизно 700 тис. українців, в основному з теперішніх західних областей. Це була трудова селянська еміграція. Проте, на відміну від Канади, українці в США осідали в містах, бо роздача «вільних» земель вже закінчилась. Працювали вони, як правило, на шахтах та фабриках. Цей факт зумовив їх більш швидку асиміляцію. Після другої світової війни в США переселилися ще 100 тис. українців – політичних мігрантів і так званих «переміщених осіб». В 1990 р. 740 тис. американців заявили, що серед їхніх предків були українці. З них 165 тис. і зараз володіють українською мовою, а 100 тис. спілкуються нею в сім'ї. Проживають американці українського походження здебільшого на Північному Сході, а серед міст – у Нью-Йорку, Чикаго та Філадельфії. Є в США і сучасні емігранти – євреї з України. Найвідомішим їх осередком став район Брайтон-Біч у Нью-Йорку.
Усіх вихідців з Європи американська статистика об'єднує поняттям «білі». Крім них розрізняють «чорних» (це негри) та «інших» (азіати, індіанці, ескімоси, алеути – тобто монголоїди). Виділяють також «іспаномовних» – вихідців з Латинської Америки, серед яких можуть бути представники всіх рас. За переписом 1990 р. «білих» було 190 млн. чоловік, «чорних» – 30, інших – 9 (з них аборигенів – 2 млн. і азіатів – 7 млн.) та іспаномовних – 22 млн. чоловік.
США – найбагатша країна світу з дуже високим рівнем розвитку людини і рівнем її життя. Але соціальні протиріччя в цій країні більші й гостріші, ніж у високорозвинених країнах Західної Європи. Нерідко вони забарвлені расовими та етнічними відмінностями. Згідно з офіційними даними, в 1995 р. 39 млн., або 15% американців жили поза «межею злиденності». Переважають серед них «бідні білі» але відносно гіршими є умови життя негрів та іспаномовних.
Як культурний регіон, США є молодим. У ньому синтезувались англійська мова і культура з культурною спадщиною переселенців з інших країн. За своїм характером це міська, стандартизована і технізована масова культура. Вирішальну роль в її становленні відіграли преса, радіо, кіно і телебачення, а також автомашина і нині комп'ютерна техніка. Сучасний вплив американської культури в світі дуже значний, але в інших країнах її сприймають не елітні, а середні верстви населення.