Юрківський В. М.

Сільське господарство США

Сполучені штати Америки (США)

Сільське господарство США

Це важлива галузь господарства США як за своїм значенням, так і за обсягами виробництва. Завдяки сприятливому природному середовищу та ефективному господарюванню країна повністю забезпечує власні потреби і є найбільшим у світі експортером сільськогосподарської продукції. Для потреб галузі використовується 190 млн. га орних земель і 220 млн. га пасовищ, або, відповідно, 0,7 і 0,9 га на душу населення. Понад 20 млн. га земель зрошується. Ці показники в залежності від попиту на продукцію галузі можуть зменшуватися або зростати.
Американське сільське господарство, як і в інших переселенських колоніях, спершу було екстенсивним. Зараз воно інтенсивне: в середньому врожайність пшениці становить 26 ц/га, кукурудзи – 75 ц/га, надої молока – 7000 кг на одну корову. Але головною перевагою сільського господарства США є його висока продуктивність. За вартістю продукції, виробленої на одного зайнятого, з США можуть конкурувати хіба що Канада, Австралія та Нова Зеландія. Висока продуктивність праці в сільському господарстві країни досягається: 1) спеціалізацією ферм і територій; 2) всебічною механізацією виробництва; 3) ефективною організацією праці і 4) наявністю сучасної інфраструктури (транспортне, паливно-енергетичне і комунікаційне забезпечення, розгалужена мережа сільськогосподарських коледжів, агрометеостанцій, дослідних установ, консультаційних пунктів тощо).
Ефективності сільського господарства сприяє і наявність розвиненого агропромислового комплексу, який включає виробництво сільськогосподарської техніки та хімікатів, зберігання, переробку, транспортування і збут продукції.
Як наслідок, зайнятість безпосередньо в сільському господарстві є мінімальною – 2,8 млн. чоловік (1,4 млн. фермерів і 0,8 млн. найманих робітників) і продовжує зменшуватись. Тобто зараз на кожного працюючого припадає понад 70 га орних земель і 85 га пасовищ.
Історично на півночі США типовою була так звана «сімейна ферма» з земельним наділом в 64 га землі (1/4 квадратної милі). Вона виникла в XIX ст. в процесі дарової роздачі землі і стала свого роду «американською мрією» та уособленням американського сільського господарства за кордоном. Проте, незважаючи на ефективне господарювання і постійну урядову підтримку, «сімейні ферми» не витримують конкуренції і розоряються. Якщо в 1950 р. було 5,6 млн. ферм, то зараз тільки 1,9 млн. «Годують» США тепер не «сімейні ферми», а великі господарства з найманою робочою силою. 15% господарств (трохи більше 320 тис), кожне з вартістю продажу понад 100 тис. доларів, дають майже 83% всієї сільськогосподарської продукції.
Для американських ферм з самого початку їх існування була характерна висока товарність. Зараз вона практично досягає 100%. Всі продукти, які споживають фермер та його родина, купуються в крамниці.