Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Походження назви Україна. Історико-географічні області України (частина 3)

Походження назви Україна. Історико-географічні області України

Додатковий матеріал

[1] Давньогрецький історик Геродот (V ст. до н. є.) називав русами населення Середнього Дніпра і Бугу. Він вважав, що від назви народу дістала назву і річка Рось, на берегах якої жили скіфи-орачі-руси. Нині багато вчених визнає, що скіфи-орачі-руси й скіфи-хлібороби-поляни є предками русів Київської держави. Отже, історія українського народу вірогідно починається з V ст. до н. е. Орачі-руси зберегли своє ім'я до об'єднання племен Русі у могутню державу Київську Русь. З падінням цієї держави після нападу Батия у XIII ст. Назва Русь була запозичена Московською державою, що стала зміцнюватись у XIV ст.

[2] Є й інші тлумачення походження назви Україна. Так, за однією з гіпотез Україна має прадавню назву сонячного (астрального) походження. Первісне значення слова Україна – земля прапредка журавля. Буття наших предків-хліборобів підпорядковувалося Сонцю, прадавня назва якого Ор, Ар, Ра. Звідси походить самоназва наших предків – орії, або орії-орачі. Вони мали сонячного птаха – тотема крун, або крон-журавель. Його шанували як свого прапредка-покровителя. Журавель єднав їхню землю і земне буття з життєдайним Вирієм – раєм благословенних прапредків, з небесною прапредківською Україною. Отже, Україна – прапредківська земля сонячної благодаті, Райська земля.
За іншою гіпотезою, назву Україна дали нашій землі наші предки. В українській мові вживається дієслово «украяти» («вкраяти»). Воно означає «виділити», «відрізати», «відокремити» (наприклад, «вкраяти хліба»). Так само, як вкраяний хліб зветься окрайкою, украяна (тобто відокремлена від решти, виділена з-поміж інших) земля буде зватись Україною (Вкраїною). Отже, назва нашої держави – Україна – означає буквально «земля, виділена для нас із загалу, відокремлена від решти», або «наша власна земля».

[3] Перша літописна згадка про Галич датується 1113 р. Місто було столицею Галицько-Волинського князівства, яке успішно розбудовував князь Данило, прозваний Галицьким. Коли він сидів на престолі, його князівство сягало Дніпра і було визнане майже всіма європейськими державами.
Походження назви Галич і Галичина ймовірно таке: у Передкарпатті у VI ст. до н. е. з'явилися кельти, яких римляни називали галами. Кельти з часом були поглинуті місцевим слов'янським населенням, залишивши після себе тільки назву.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Коли вперше зустрічається в документах назва Україна?
2. Як виникла назва Західна Україна? Які українські землі вона об'єднувала?
3. За текстом підручника і картою шкільного атласу заповніть таблицю «Історико-географічні території України».

Таблиця

Другий рівень
1. Складіть розгорнутий план теми «Історико-географічні території України». 2. Схарактеризуйте за відомим вам з попереднього класу планом історико-географічну територію, в якій знаходиться ваша школа.

Третій рівень
1. Обгрунтуйте соціально-економічні і політичні чинники існування історико-географічних областей України.
2. Наведіть приклади пісень, дум і поезій, в яких народ називає свою батьківщину Україною.