Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Геологічна будова України. Донецька складчаста область, Кримські гори, Українські Карпати

Геологічна будова території

Складною геологічною спорудою є й Донецька складчаста область. В центральній частині вона складена потужними (до 18 км) кам’яновугільними і соленосними товщами переважно мезозойсько-кайнозойського віку. Осадові відклади прорізані численними кварцовими жилами, з якими пов'язані родовища самородного золота, поліметалів і ртуті. Складчасті різновікові відклади (пісковики, сланці, вапняки) занурюються на північний захід у Дніпровсько-Донецьку западину – найглибшу на Східноєвропейській платформі (до 18 км). Ця западина зазнавала стійкого занурення від девону до палеогену включно. Занурення супроводжувалося активною вулканічною діяльністю. Осадові верстви пісковиків, вапняків, туфів, глини містять значні запаси корисних копалин осадового походження.

На південний захід від Українського щита на межі Східноєвропейської платформи й Альпійської геосинклінальної області розташована Причорноморська западина. Вона заповнена двокілометровою товщею найрізноманітніших континентальних та морських відкладів. З ними пов'язані нафтогазові родовища.

На півдні країни виділяються Кримські гори альпійського горотворення, складені різновіковими глинястими сланцями, мергелями, вапняками, пісковиками та глинами мезозойського походження. Трапляються магматичні породи, наприклад гора Аюдаг (Ведмідь-гора). Є тут і згаслий вулкан Карадаг (Мал. 10), і діючі грязеві вулкани на Керченському півострові [2].

Мал. 10. Карадаг – згаслий вулкан

Українські Карпати мають складну геологічну будову і поділяються на три тектонічні зони:
а) Передкарпатська западина, складена палеозойсько-мезозойськими вапняками, сланцями, конгломератами, глинами, пісками, пісковиками;
б) складчасто-скидова область власне Карпат, представлена крейдовими, палеогеновими і неогеновими відкладами (вапняки, крейда, пісковики, сланці) серед яких виділяється Рахівський кристалічний масив, складний докембрійськими та палеозойськими породами – кварцитами і сланцями, мармуром;
в) Закарпатська западина, що складається переважно з вулканічних порід та продуктів їх руйнування, перекритих кайнозойськими глинами, галечниками.

Гірські споруди Карпат і Криму входять до складу широкої альпійської зони складчастості і являють собою молоді тектонічні підняття, горотвірні процеси в яких ще не завершилися Тому тектонічні рухи в Карпатському і Кримському регіонах активні і в наш час. Це виявляється у землетрусах, що час від часу тут відбуваються.

Поряд з Гірським Кримом розташована глибоководна океанічна западина Чорного моря. Вона переживає стадію занурення і заповнення осадовими породами, потужність яких вже ниві перевищує 7000 м, тобто переживає тільки початкову стадій геосинклінального розвитку.
Западина Чорного моря має океанічне походження, оскільки, у її основі немає гранітного шару (пригадайте будову океанічної та континентальної кори). У цій западині виникають епіцентри землетрусів (здебільшого між Алуштою і Форосом). Починаючи з IV ст. до н. е., у Гірському Криму зареєстровано понад 7І землетрусів. Найбільш значні були у 1923 і 1927 pp. (5 балів ні півночі півострова та 8 балів у Кримських горах).
Умови сейсмічності території України потрібно враховував під час будівництва значних господарських об'єктів.