Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Український Степ

Степова зона

Бажано запам’ятати

Степова зона України втратила природний вигляд і нині розорана на 75%. Природна рослинність збереглася лише у західниках (Український степовий, Асканія-Нова та ін.). Для них характерне підвищення середніх річних температур зі сходу на захід від 7,5 до 11°С і збільшення кількості опадів від 300 Д° 475 мм на рік. На сільськогосподарську діяльність людей недавно впливають недостатня зволоженість, часті посухи, суховії, засолення грунтів.

Додатковий матеріал

[1] Чільне місце серед піонерів степового лісорозведення належить Віктору Єгоровичу Граффу. У 1843 р. він організував перше державне степове лісництво на вододілі річок Дніпра і Кальміуса. Багато творчості, натхнення, наполегливості і справжньої любові до справи проявив В. Є. Графф, виростивши за 23 роки роботи у Великому Анадолі 157 га лісу. Нині площа Великоанадольського лісництва становить понад 2700 га.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Дайте загальну характеристику степовій зоні.
2. Як змінюється видовий склад рослинності з півночі на південь?
3. Як тварини пристосувалися до умов життя у степовій зоні?
4. Чому природна степова рослинність збереглася лише в заповідниках?
5. Яка роль трав'яних рослин у природі? У житті людини?

Другий рівень
1. У лісостеповій зоні кількість опадів залежить від вологих атлантичних повітряних мас, які приносять циклони. У степову зону циклони приходять часто з меншою кількістю вологи. Чому?
2. Які кліматичні та інші чинники спричиняють виникнення суховіїв у степовій зоні?
3. Які повітряні маси приносять у степову зону посуху? Чи можна їй протистояти?
4. Чому в степовій зоні немає природної деревної рослинності?

Третій рівень
1. Уявімо собі, що люди припинили розорювати степові простори. Чи повернеться у степову зону природна рослинність, яка нині збереглася тільки у заповідниках, чи степ вкриється бур'янами?
2. Спробуйте пояснити, як рослини і тварини пристосовуються в умовах посушливого клімату степів.
3. Чому в степовій зоні природна деревна рослинність трапляється тільки в долинах річок, в балках і ярах?