Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Природний комплекс Українських Карпат

Українські Карпати

1. Як виникають гори?
2. За якими ознаками гори називають молодими?
3. Позначки висот на карті – це показчик відносної чи абсолютної висоти?
4. Як змінюють зовнішні сили Землі поверхню гір?

Українські Карпати об'єднують Передкарпатську підвищену рівнину, власне Карпати і Закарпатську низовину.

Передкарпатська підвищена рівнина простягається широкою смугою вздовж гірської дуги. Поверхня її сильно розчленована, тому тут поєднуються горбисто-пасмові височини на межиріччях, рівнини, передгірні западини і широкі долини. На межиріччях поширені глини і лесові суглинки, а в заплавах – піски, галька, глина.
Континентальність клімату зростає з північного заходу на південний схід. На розподіл тепла і вологи помітно впливає висота місцевості. Опадів за рік випадає до 630-750 мм.
З грунтів у Передкарпатті переважають дерново-підзолисті л 5-3% гумусу), сірі лісові, чорноземні та болотяні.
Рослинність Передкарпаття лісо-лучного характеру – тут переважають широколисті та мішані (дубово-букові або дубово-буково-смерекові) ліси, в яких трапляються ялиця, граб, явір, клен.

Власне Карпати, як і інші гірські утворення, що входять в альпійсько-гімалайський пояс складчастих гір, порівняно молоді, їм близько 25 млн. років. Формування гір супроводилось вулканічною діяльністю. Нині конуси вулканів із зруйнованими кратерами можна побачити в околицях Ужгорода, Мукачевого та Берегового у районі Вулканічних Карпат. Формування гір ще триває, про що свідчать повільні підняття окремих ділянок до 1-4 см на рік та землетруси.

Особливостями рельєфу Карпатських гір є:
1) асиметричність хребтів – їх північно-східні схили крутіші, ніж південно-західні,
2) розташування ланцюгів хребтів і поздовжніх долин з північного заходу на південний схід.

Геологічну основу Карпатських гір становлять найдавніші метаморфічні породи (гнейси, кварцити, кварцитові сланці, мармур), що подекуди виходять на денну поверхню. Протягом мільйонів років в умовах безперервних підняттів і занурень морського дна на місці Карпат нагромадились 5-7-кілометрові товщі флішу – послідовних нашарувань морських осадових порід з пісковиків, глин, мергелів і рідше конгломератів (грубоуламкових зцементованих порід), що повторюються в геологічному розрізі сотні і тисячі разів.
Особливості геологічного розвитку Карпатської гірської системи зумовили велику різноманітність паливних, рудних і нерудних корисних копалин. Тут здавна відомі родовища нафти, природного горючого газу, поклади кам'яного вугілля, горючих сланців, озокериту, солей, мінеральних вод. У Карпатах знайдено поклади кольорових металів (свинцю, цинку, золота, марганцю, бокситів, ртутної і алюмінієвої сировини), високоякісної Мінеральної фарби, графіту тощо.
Власне Карпати за характером клімату істотно відрізняються від прилеглих районів. Середньорічні ізотерми повітря коливаються від +7...+10°С на рівнинах до +5°С у низькогір'ях, від +3°С у середньогір'ях до +0,6°С у верхньому ярусі гір.
Річна сума опадів в Карпатах найбільша в Україні.
Близько 80% загальної кількості опадів припадає на літній' період, максимум їх спостерігається в Горганах, в Чорногорі – до 1400-2000 мм. Значна частина опадів буває у вигляді злив із сильними грозами, але більш типові обложні моросні дощі Найбільше дощів влітку на полонинах: з трьох днів – два дощові.
Стійкий сніговий покрив у низькогір'ях встановлюється у грудні, у високогір'ях – у жовтні і тримається до березня – середини травня. У середньогір'ях висота снігового покриву досягає 1 м, в окремі роки й 2-3 м.
Українські Карпати розчленовані найгустішою в країні річковою сіткою. Тут беруть початок близько 500 великих і малих річок, в тому числі притоки Дунаю і Дністра. Найбільша ліва притока Дунаю і друга за величиною річка Угорщини – Тиса збирає води річок, що стікають з південно-західних схилів Карпат.
Основні притоки Дністра (Стрий, Свіча, Лімниця, Бистриця) беруть початок на північно-східних схилах гір, що дістають значно менше опадів, ніж притоки Тиси (поясніть чому).
Річки Карпат мають типово гірський характер: значний похил річищ, швидку течію, незначну глибину, бурхливі повені і паводки.
Озер у Карпатах мало. Одне з найбільших – Синевир.
Карпати багаті на мінеральні джерела. Тут відомо понад 800 джерел мінеральних вод майже усіх типів.
Лісистість Українських Карпат перевищує 50%. Вони входять до середньоєвропейської зони широколистих лісів. Тут зосереджено понад 2000 видів рослин – близько половини видів рослин України (Мал. 39). Більшість з них рідкісні (тис ягідний [1], родіола рожева тощо), є лікарські, харчові, кормові, ефіроолійні та декоративні рослини.

Мал. 39. Рослинність Українських Карпат

З-поміж видового складу лісів переважають смерекові (40% вкритої лісом площі) та букові (35%) породи дерев. Значні площі під ялицею і грабом (4-5%), серед яких трапляються цінні породи: ясен, клен, в'яз гірський.